ธุรกิจ

Esso และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลสนับสนุนโครงการธนาคารปูม้า


ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสิริวรรณ พร้อมมูล นายกสโมสรพนักงาน Esso (เอสโซ) พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหาร พนักงานจิตอาสา ผู้บริหารสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่จากฝ่ายการตลาดขายปลีก และผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นโมบิล ร่วมมอบเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการธนาคารปูม้า จำนวนเงิน 20,000 บาท แก่ฐกร ค้าขายกิจธวัช รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อจัดซื้อปั้มน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มและปั้มลมไฟฟ้าใช้ในโครงการ

ในโอกาสนี้ สโมสรพนักงานเอสโซ ได้พาเพื่อนพนักงานจิตอาสาและผู้ร่วมงานทำกิจกรรมเพื่อชุมชน โดยได้ช่วยกันบรรจุปุ๋ยหมักดินเลนนากุ้งเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นำไปใช้ปลูกผักเพื่อรับประทาน ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี นับเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมจากที่บริษัทและสโมสรพนักงานเอสโซ เคยได้ร่วมสนับสนุนมา เช่น การสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ การเก็บขยะชายหาด และกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนในด้านต่างๆ

 ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/IDlcF
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 13:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน