ธุรกิจ

พีทีที สเตชัน รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรดีเด่น


บุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีก น้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR (โออาร์) รับรางวัล “สถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการ ประจำปี 2563” ในฐานะองค์กรดีเด่นที่มีการสนับสนุนการดำเนินงานด้านคนพิการ รางวัลประเภท ดีเยี่ยม โดยสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน (PTT Station) ได้รับรางวัลจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน สุวินทวงศ์ (ขาเข้า) สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน เทพรักษ์ (บางเขน) และสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน พุทธมณฑลสาย 4 ส่วนรางวัลประเภท ชมเชย จำนวน แห่ง คือ สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน วิภาวดีรังสิต 11 โดยได้รับเกียรติจากจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้มอบรางวัล

งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาครัฐและเอกชนจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และเพื่อให้คนพิการได้รับความสะดวกในอุปกรณ์ และบริการสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมเข้าอาคารสถานที่และบริการต่างๆ อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ที่สอดคล้องกับความตั้งใจของ OR ที่มุ่งเน้น พัฒนา สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน ในรูปแบบเฟรนด์ลีดีไซจ์น เพื่อให้ผู้คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพ สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่บริการของสถานีบริการน้ำมันฯ ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเท่าเทียม------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/hr6fk
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 13:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน