ธุรกิจ

สยามโตโยต้าอุตสาหกรรมฯ แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการชาวไทยคนแรก


ภายใต้การปรับโครงสร้างองค์กรประจำปีในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การปรับตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ยูจิ ฮิราโอกะ กรรมการผู้จัดการ ที่จะเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ Toyota Motor North America, Inc. ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเป็นเวลา 5 ปี โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ฮิราโอกะ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ผ่านหลากหลายกิจกรรมที่มีรากฐานจาก “ระบบการผลิตแบบ Toyota” โดยปลูกฝังปรัชญาการบริหารที่มุ่งเน้นการลดกระบวนการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อประสิทธิผลในการทำงานสูงสุดในทุกๆ ส่วนงาน ทำให้ บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด สามารถยกระดับในการทำงานทั้งในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และคุณภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง วิรยศ พฤทธากรวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหาร ให้เข้าดำรงตำแหน่ง “กรรมการผู้จัดการ” แทน ฮิราโอกะ โดย วิรยศ ได้สั่งสมความชำนาญในด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรมจากการปฏิบัติงานในหลากหลายส่วนงาน นับตั้งแต่เริ่มงานกับบริษัทฯ ในปี 2535 และเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังโครงการสำคัญของบริษัทฯ มากมาย อาทิ การเริ่มสายการผลิตชุดเครื่องยนต์ Toyota รหัส GD ณ บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด นอกจากนี้ วิรยศ ยังเปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์ในการบริหารงานจากประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในกลุ่มบริษัท Toyota ในระดับภูมิภาคเอเชียในหลายประเทศ อาทิ Toyota Motor Corporation ประเทศญี่ปุ่น, บริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เป็นต้น ส่งผลให้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น “กรรมการผู้จัดการ” ของบริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด โดย วิรยศ ถือเป็นชาวไทยเป็นคนแรกที่ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งนี้อีกด้วย

ทั้งนี้ ฮิราโอกะ ได้กล่าวภายหลังจากครบวาระการดำเนินงานว่า ผมขอแสดงความขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ต่อทุกความสนับสนุนที่ทุกภาคส่วนมีให้กับเราอย่างเสมอมา ไม่เพียงเฉพาะต่อตัวผม แต่รวมถึงการสนับสนุนอันดีต่อ บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด ผมจะจดจำทุกช่วงเวลาแห่งความสุขตลอดระยะเวลาที่ผมได้ปฏิบัติหน้าที่ และดำรงชีวิตในประเทศไทย ตลอดจนความประทับใจที่มีต่อเพื่อนพนักงานชาวไทยที่เปี่ยมด้วยศักยภาพที่ไม่เป็นรองใคร ทั้งในด้านทักษะการทำงาน การบริหารคุณภาพ ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาการทำงานด้วยหลักการไคเซ็น นับจากนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกๆ ท่านจะให้การสนับสนุน วิรยศ และ ครอบครัวสยามโตโยต้าอุตสาหกรรมญ ดังเช่นไมตรีจิตที่มีให้ผมอย่างเสมอมา

วิรยศ พฤทธากรวงศ์ กล่าวภายหลังจากรับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการคนใหม่ของ บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด ว่า ผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทฯ โดยผมมีความตั้งใจที่จะยกระดับศักยภาพขององค์กรอย่างสุดความสามารถ เพื่อนำพาบริษัทฯ สู่การเป็นฐานการผลิตเครื่องยนต์ที่สำคัญของภูมิภาคแก่กลุ่มบริษัท Toyota รวมถึงมีความปรารถนาที่จะเสริมสร้างรากฐานอันเข้มแข็งแก่ บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด ในฐานะองค์กรที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีของประเทศสืบต่อไป------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/qu9OE
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 11:16 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน