ธุรกิจ

โออาร์ จัดทำถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม


คลังปิโตรเลียมสงขลา บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ จัดทำถุงยังชีพ จำนวน 300 ถุง เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ อ. สิงหนคร จ. สงขลา โดยจะนำถุงยังชีพไปมอบให้หน่วยราชการที่ว่าการอำเภอสิงหนคร เพื่อดำเนินการแจกจ่ายให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่รอบสถานปฏิบัติการคลังต่อไป

นอกจากนี้ โออาร์ ยังได้ร่วมกับผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน หจก.วาสนาปิโตรเลียม และสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน บจ.สนองผล อ. ร่อนพิบูลย์ จ. นครศรีธรรมราช จัดเตรียมถุงยังชีพ จำนวน 400 ถุง และนำไปมอบเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ ต. หินตก อ. ร่อนพิบูลย์ และ ต. ช้างซ้าย อ. พระพรหม จ. นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นไปตามความตั้งใจของ โออาร์ ที่มุ่งเน้นให้สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ช่วยดูแลชุมชน และเป็นที่พึ่งของคนในชุมชน ตามแนวคิด Living Community อีกด้วย------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผุู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/CbTW3
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน