ธุรกิจ

Esso สนับสนุนนักศึกษา


ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนจำนวน 300,000 บาท ให้กับ มณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้รับมอบเงิน เพื่อส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ในระดับอาชีวศึกษา และการนำความรู้มาพัฒนาเป็นโครงงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงกับชุมชน และมีโอกาสต่อยอดเป็นธุรกิจได้ต่อไป

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับอาชีวศึกษาระดับชาติได้ดำเนินการประกวดมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ มีจำนวนโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลระดับชาติ เข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 40 โครงการ เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 20 โครงงาน และโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 20 โครงงาน ผลงานชนะเลิศในปีนี้ ระดับ ปวส. ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ในโครงงานเรื่องการศึกษาคุณสมบัติของหลอดชีวภาพจากผงวุ้น ส่วนระดับ ปวช. ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ในโครงงานเรื่องผลงานของนาโนซิงค์ ออกไซด์และเทฟลอน ที่มีผลต่อคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์จากใยกล้วยย้อมสีด้วยใบสัก

บริษัท เอสโซ่ฯ ได้ให้การสนับสนุนโครงการอย่างต่อเนื่องมาถึง 30 ปี และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลิตชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น ในปีนี้ จึงจะมีการคัดเลือกโครงงานที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาในท้องถิ่นได้อย่างดี เพื่อนำไปพัฒนาต่อ และส่งมอบให้กับชุมชนต่างๆ ตามความต้องการต่อไป------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/RPxgM
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน