ธุรกิจ

Esso รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ


สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้แทนบริษัท เอสโซ่ฯ ปวีณ ตั้งมั่นภักดีพงศ์ ผู้จัดการภาคฝ่ายการตลาดน้ำมันเชื้อเพลิง เนื่องในโอกาสที่ บริษัท เอสโซ่ฯ ได้มีการดำเนินงานพัฒนา และปรับปรุงส้วมสาธารณะที่สถานีบริการ Esso (เอสโซ) อย่างต่อเนื่อง จนได้รับการพิจารณาว่ามีผลการดำเนินงานพัฒนาส้วมสาธารณะดีเด่น พิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

โครงการนี้ ดำเนินการโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐาน HAS (Health, Accessibility and Safety) สำหรับประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้ส้วมสาธารณะที่สะอาด เพียงพอ และปลอดภัย พร้อมทั้งให้ประชาชนมีพฤติกรรมอนามัย และการใช้ส้วมที่ถูกต้อง สามารถป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคจากส้วมสาธารณะได้

บริษัท เอสโซ่ฯ ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงส้วมสาธารณะอย่างดี และต่อเนื่อง จึงได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงสาธารณสุขในโอกาสนี้------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Ik6ag
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน