ธุรกิจ

Esso สนับสนุนโครงการค่ายหุ่นยนต์รักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาด


บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย สนับสนุนโครงการค่ายหุ่นยนต์รักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาดของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้นักเรียนในเขตภาคตะวันออกได้พัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ ด้านการประดิษฐ์หุ่นยนต์เก็บขยะ และเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ พร้อมทั้งได้ลงมือปฏิบัติ รวมถึงกระตุ้นให้เยาวชน และประชาชนเกิดความตระหนักรู้สถานการณ์ และปัญหาขยะในทะเล

ในโอกาสนี้ ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มอบเงินสนับสนุนเป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท ให้แก่ ดร. รวิวรรณ  วัฒนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ณ หอประชุมทวี หอมชง สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยมีตัวแทนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 7 แห่ง มาร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ด้วย

ปัญหาขยะเกลื่อนหาดบางแสน จังหวัดชลบุรียังคงเป็นปัญหาที่กำลังจัดการแก้ไขอยู่ ขยะส่วนใหญ่ ประกอบด้วยถุงพลาสติค ขวดน้ำ ยางวง รวมถึงก้นบุหรี่ ซึ่งขยะที่มีปริมาณมาก และเก็บได้ยาก คือ ยางวง และก้นบุหรี่  ที่ผ่านมาทางสถาบันฯ และทางบริษัทฯ ได้มีการร่วมมือดำเนินโครงการร่วมใจลดขยะในทะเล รวมพลังรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี  หนึ่งในกิจกรรมของโครงการนี้ คือ การเดินรณรงค์ ลดการใช้พลาสติค ใส่ใจสิ่งมีชีวิตในทะเล เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายของขยะที่จะมีผลต่อระบบนิเวศ และสิ่งมีชีวิต ในปีนี้เพื่อร่วมแก้ไขปัญหานี้ต่อไป สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงมีแนวความคิดในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ต้นแบบ  โดยมีภารกิจในการเก็บยางวง และก้นบุหรี่ขึ้นมา

ในฐานะเป็นบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก บริษัท เอสโซ่ฯ และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ได้ดำเนินธุรกิจการกลั่น และจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อย่างครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้า Esso (เอสโซ) Mobil (โมบิล) และ Exxonmobil (เอกซอนโมบิล) ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชนในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขอนามัยโดยรวม  จึงได้เข้าร่วมสนับสนุนในโครงการนี้------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/SejGC
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 13:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน