ธุรกิจ

กลุ่มอีซูซุ เดินหน้าส่งมอบโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” แห่งที่ 37


8EFCA589-9271-4DB3-9708-099D5DB819CA

 

93F7E87B-85BB-497E-A32F-E751FF1E6187

 

 

D6FC1FED-AB17-4E0D-9321-277ACCF0F441

 

โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ก้าวสู่โรงเรียนแห่งที่ 37 ณ โรงเรียนสินแร่สยาม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดย โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ประกอบ อยู่คง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาทรัพยากร น้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมทำพิธีส่งมอบแก่ ภาณุพงศ์ มุ่นพลาย ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อให้นักเรียน และครูในโรงเรียนได้บริโภคน้ำดื่มสะอาดที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งยังได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษา ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะครู และนักเรียน

 

BD2BF621-F8A5-4187-B571-4176557C4356

 

กลุ่มตรีเพชร โดย โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด เผยว่า “Isuzu (อีซูซุ) ได้ดำเนินโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดย โรงเรียนสินแร่สยาม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นโรงเรียนแห่งที่ 37 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำไม่สะอาด เนื่องจากน้ำที่ใช้สำหรับอุปโภคมาจากแหล่งน้ำดิบและไม่ผ่านเครื่องกรองน้ำ หากฝนตก น้ำที่ได้จะมีสีขุ่น ส่วนน้ำที่ใช้สำหรับบริโภคนั้นได้มาจากแหล่งเดียวกัน แต่ผ่านเครื่องกรองน้ำขนาดเล็ก ทำให้ชำรุดบ่อย นอกจากนี้ใช้ช่วงหน้าแล้งน้ำจะไม่พอใช้ ต้องใช้น้ำจากสระของโรงเรียนที่มีสารเคมีทางการเกษตรปนเปื้อน ทำให้ต้องซื้อน้ำดื่มเพิ่มซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่อนข้างสูง ดังนั้นหลังจากโครงการเข้ามาติดตั้งอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลแบบครบวงจร พร้อมระบบกรองน้ำดื่มสะอาดมาตรฐาน และร่วมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะ Isuzu เชื่อว่า โครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” จะทำให้คนในโรงเรียน และคนในชุมชน มีสุขอนามัยที่ดีขึ้นจากการผลิตน้ำดื่มสะอาดถูกสุขลักษณะ และช่วยลดรายจ่ายจากการซื้อน้ำมาใช้อีกด้วย”

 

F29C576E-7470-41C7-98C5-BF410BD76AC9

 

9C852210-B9EB-4FD7-A160-A4EFC7227E31

 

โรงเรียนสินแร่สยาม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน 430 คน ครูและบุคลากร 35 คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า ผู้ปกครองมีฐานะยากจน ประกอบอาชีพเกษตรกร และรับจ้างทั่วไป คนในชุมชนจะใช้น้ำจากแหล่งน้ำเดียวกับโรงเรียน และซื้อน้ำดื่มถังสำหรับการบริโภค โดยในหน้าแล้งชุมชนและขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมากในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปี

 

35A8EA59-A857-4E32-985F-AFECF582FBBA

 

กลุ่มอีซูซุ ในประเทศไทยได้ดำเนินโครงการ “อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” โดยร่วมมือกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อมุ่งหวังบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดที่เกิดขึ้นในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ โดยยึดถือเป็นโครงการระยะยาวที่มุ่งมั่นจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามปณิธานที่ว่า “Isuzu จะดำเนินโครงการนี้จนกว่าจะไม่มีโรงเรียนในประเทศไทยประสบปัญหาน้ำดื่มสะอาดอีกต่อไป”------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต, สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/HgpgC
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน