ธุรกิจ

Bridgestone ส่งมอบยางกันกระแทกแก่โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดชลบุรี


8577

กลุ่มบริษัทเครือ ฺBridgestone ในประเทศไทย นำโดย บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย โนบุโอะ โอคุโนะ ผู้จัดการทั่วไป ร่วมด้วยบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย ชิน นาคามิชิ ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและกลยุทธ์ และร่วมมือกับอีกหนึ่งบริษัท คือ บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยพนักงานเครือ Bridgestone ในประเทศไทย ร่วมส่งมอบยางกันกระแทกที่ติดตั้งล้อมเสารอบสนามฟุตบอล โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดชลบุรี  รับมอบโดย ธนภร ฤทธิแผลง ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากยาง Bridgestone (บริดจ์สโตน) รีไซเคิลเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยแก่เยาวชน และพร้อมมุ่งสร้างจิตสำนึกให้พนักงานเข้ามีส่วนร่วมช่วยกันสร้างความยั่งยืนแก่สังคมตามเจตนารมณ์เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม “Our Way to Serve” ของ Bridgestone ทั่วโลกผ่านการเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีภายในชุมชน

 748584

โนบุโอะ โอคุโนะ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 51 ปีของการดำเนินธุรกิจ Bridgestoneในประเทศไทย เรามุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมไทยเสมอมา หนึ่งในนั้น คือ การรวมพลังจิตอาสาจากพนักงานกลุ่มบริษัทในเครือ Bridgestone ร่วมกันสร้างประโยชน์สู่พื้นที่ชุมชน  ผ่านการขับเคลื่อนโครงการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในด้านต่างๆ ด้วยการเติมเต็มโอกาส และส่งมอบสิ่งดีๆ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพึ่งตนเองได้  ตามเจตนารมณ์เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่เรียกว่า “Our Way To Serve” (วิถีในการดำเนินงานของเรา) ซึ่งจะนำมาใช้กับ Bridgestone ทั่วโลก สะท้อนถึงปรัชญาองค์กรของ Bridgestone ซึ่งได้ถูกนำมาใช้ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน คือ การรับใช้สังคมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า และการสำนึกว่าบริษัทที่เป็นเลิศ ไม่เพียงดำเนินธุรกิจให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเท่านั้น แต่ต้องมีส่วนร่วมทำให้โลกใบนี้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย สำหรับโครงการส่งมอบยางกันกระแทกที่ติดตั้ง ณ สนามฟุตบอลนี้เป็นการใช้ประโยชน์จากยาง Bridgestone รีไซเคิลจำนวน 108 เส้นมาล้อมเสารอบสนามเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยให้แก่นักเรียนในโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดชลบุรี ซึ่งผ่านการทาสีให้สวยงามจากความร่วมมือของพนักงานของเรา ครู และนักเรียน ซึ่งเราเชื่อว่าเสาเหล่านี้จะเป็นเครื่องหมายแห่งความทรงจำที่ดีร่วมกันอีกด้วย” 

4535

86876

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทเครือ Bridgestone ในประเทศไทย ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาตอบโจทย์วิถีของผู้คนในด้าน 1. พัฒนาการเดินทาง (Mobility) 2. พัฒนาคุณภาพชีวิต (People) และ 3. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment) ให้ดียิ่งขึ้นภายใต้เจตนารมณ์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ Bridgestone “Our Way To Serve” โดยการส่งมอบยางกันกระแทกล้อมเสารอบสนามฟุตบอล แก่โรงเรียนโสตศึกษาแห่งนี้ ถือว่าเป็นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ Bridgestone มุ่งมั่นที่จะเข้าถึงชุมชนต่างๆ ด้วยการพัฒนาความเป็นอยู่ การเรียนรู้ และการทำงานของผู้คน ทุ่มเทเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในชุมชน โดยหนึ่งแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ คือ คุณภาพชีวิตของเด็กไทย ให้มีความเท่าเทียมทุกคน และต้องได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในทุกด้านเพื่อให้มีวัยเด็กที่มีความสุข------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/xeXzz
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน