ธุรกิจ

Bridgestone จัดโครงการ B-SAFE บริดจสโตนขับขี่ปลอดภัย


บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก ดำเนิน โครงการ B-SAFE บริดจสโตนขับขี่ปลอดภัย มาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 51 จัดขึ้นสำหรับผู้ที่สามารถขับรถยนต์แล้วแต่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถ และเป็นการอำนวยความสะดวกจัดอบรมในวันเสาร์ และอาทิตย์ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม Bridgestone (บริดจ์สโตน) มุ่งหวังสร้างผู้ขับขี่รุ่นใหม่ให้มีคุณภาพ มีวินัย ปลูกจิตสำนึก และความมีน้ำใจ เสริมทักษะให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่ตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก ตลอดจนป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน นับเป็นก้าวที่ต่อเนื่องของ Bridgestone ในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยไปสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน

Bridgestone ส่งเสริม และปลูกฝังจิตสำนึกด้านการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนสู่ผู้ขับขี่คุณภาพผ่าน โครงการ B-SAFE บริดจสโตนขับขี่ปลอดภัย” มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 51 ปี โดยตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการมีผู้ผ่านการอบรมกับ Bridgestone และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์แล้วมากกว่า 30,000 คน และ Bridgestone ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกฎ วินัยจราจร รวมถึงน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนเพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน สะท้อนเจตนารมณ์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ Bridgestone “Our Way to Serve” ในด้านการพัฒนาการเดินทาง การใช้ชีวิต การทำงาน และการพักผ่อนของผู้คน เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย ชุมชนที่ปลอดภัย และเข้มแข็ง------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/UGiwb
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน