ธุรกิจ

เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่นฯ มอบทุนการศึกษา


ชัชวาลย์ หงษ์เจริญไทย รองประธานบริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ พร้อมกับกลุ่มธุรกิจพลังงาน อำเภอน้ำพอง มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในเขตอำเภอน้ำพอง ที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับปีการศึกษา พศ. 2563  จำนวน 284 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 485,000 บาท โดยมีนายอำเภอน้ำพอง นายศุภชัย ลีเขาสูง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ที่หอประชุมโรงเรียนน้ำพองศึกษา

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ ได้ริเริ่มจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาในปี 2540 และต่อมาได้รับความร่วมมือจากกลุ่มบริษัทพลังงานอำเภอน้ำพอง เพื่อช่วยกันจัดสรรทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี ตั้งใจเรียน ในเขตอำเภอน้ำพอง โดยถึงปัจจุบันได้มอบทุนการศึกษาไปแล้วมากกว่า 6,000 ทุน ตลอดระยะเวลา 23 ปี โดยระดับประถมศึกษา ได้รับทุนละ 1,500 บาท และระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และสามเณร ได้รับทุนละ 2,000 บาท

กลุ่มธุรกิจพลังงานอำเภอน้ำพอง ประกอบด้วย บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ โรงไฟฟ้าน้ำพอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฎิบัติการเขต 4 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่นแอนด์โพรดักชั่น โคราช อิงค์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ เอกซอนโมบิล คอร์พอเรชัน ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก  ทำธุรกิจผลิตแกสธรรมชาติที่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และร่วมลงทุนในแหล่งผลิตแกสธรรมชาติที่ อำเภอภูฮ่อม จังหวัดอุดรธานี------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/5ThdZ
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน