ธุรกิจ

Ford สานต่อโครงการ “เปลี่ยนความรู้…สู่อาชีพ”


Ford ประเทศไทย สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรช่างเทคนิค  ด้วยการมอบทุนการศึกษา และการฝึกอบรมช่างฝึกหัดให้แก่นักเรียนจากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และพนักงานโรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำนวน ทุน รวมมูลค่าทุนการศึกษากว่า 400,000 บาท เพื่อพัฒนา และมอบโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่บุคลากรช่างเทคนิค ภายใต้แนวคิด เปลี่ยนความรู้…สู่อาชีพ” โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่าง Ford ประเทศไทย โรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (เอฟทีเอม) และวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ต่อเนื่องเป็นปีที่ ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสายงานการผลิต

วินโค ซาริค ผู้จัดการโรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง กล่าวว่า Ford  (ฟอร์ด) มุ่งมั่นสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาของนักเรียนไทยอย่างเต็มที่ ความรู้ และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริงนอกห้องเรียนในโรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยได้มาตรฐานระดับโลก และมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่มีความรู้ด้านยานยนต์คอยให้คำแนะนำ จะมีส่วนช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองขึ้นอีกระดับ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับประโยชน์ และสามารถพัฒนาทักษะ เสริมสร้างความรู้ความสามารถ รวมถึงได้ค้นหาความถนัดที่แท้จริงของตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สาขาวิชาชีพของตนเองในอนาคต”

ผู้ที่ได้รับทุนจะได้ฝึกฝน และพัฒนาทักษะการเป็นช่างเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเข้มข้นจากวิทยากรมืออาชีพ ทั้งจากห้องเรียนภายในวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และจากการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงกับช่างเทคนิคผู้เชี่ยวชาญภายในโรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตามโครงสร้างหลักสูตร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ในการฝึกอบรม โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับใบรับรอง และประกาศนียบัตรจาก ฟอร์ด มอเตอร์ คัมพานี และได้รับวุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Bn9Eo
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน