ธุรกิจ

ทิพยประกันภัยฯ ให้ความรู้เตรียมพร้อมรับมืออาชญากรรมไซเบอร์


การจัดการการสื่อสารในภาวะวิกฤตออนไลน์ (3)

 

ดร. สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดร. ปริญญา หอมเอนก ประธานและผู้ก่อตั้ง ACIS Professional Center จัดเสวนาให้ความรู้ เตรียมพร้อมรับมือการป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์ ซึ่งนับวันทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยประกันภัยไซเบอร์สำหรับองค์กรนี้จะช่วยบริหารความเสี่ยง สร้างความมั่นใจให้องค์กรในยุคดิจิทอลที่ข้อมูลหรือการบริหารจัดการจะอยู่บนระบบไอทีที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายต่างๆ พร้อมตรวจเชค IT Security จัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญด้านไอที บริษัทกฎหมายชั้นนำ บริษัทที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ให้คำแนะนำเมื่อเกิดเหตุ ให้ความคุ้มครองในด้านต่างๆ ที่จะช่วยลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น โดยมี สุรชัย ฉัตรเฉลิมพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการบริหารจัดการควบคุมดูแลความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) และสันต์ธนฤทธิ์ ประภัสสราภรณ์ ผู้ก่อตั้ง และ CEO Cynius Cybertech and Consulting สำหรับ Live Show Case วิทยากรรับเชิญพิเศษร่วมการเสวนาในครั้งนี้อีกด้วย ณ โรงแรม โอกุระ เพรสทีจ------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/G30wr
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน