ธุรกิจ

Esso จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


ดรทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสิริวรรณ พร้อมมูล นายกสโมสรพนักงาน Esso (เอสโซ) พาพนักงานจิตอาสาและผู้บริหารสถานีบริการน้ำมัน Esso ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น Mobil (โมบิล) ร่วมกันทำกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้มอบเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการธนาคารปูม้า จำนวน 20,000 บาท อีกทั้งพนักงานจิตอาสาและผู้ร่วมงานได้มาช่วยกันบรรจุปุยหมักดินเลนกุ้งเพื่อนำไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 นำไปใช้ปลูกผักและลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/59W3g
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:28 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน