ธุรกิจ

Suzuki จัดงาน “Best Dealer Award 2019/2020”


มิโนรุ อามาโนะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ปีนี้ Suzuki (ซูซูกิ) ยังคงเดินหน้าจัดการแข่งขันผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2562 – 2563 (Best Dealer Award 2019/2020) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Suzuki มุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของผู้จำหน่าย รวมถึงบุคลากรภายในองค์กรของผู้จำหน่าย ด้วยกลยุทธ์ในการดูแล และเข้าถึงลูกค้าทุกท่านด้วยความจริงใจ พร้อมทั้งใส่ใจที่จะมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกราย ด้วยความมุ่งหวังสำคัญ คือ การยกระดับงานบริการในทุกด้าน ทั้งก่อนและหลังการขาย ให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน

ปีนี้ ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย)ฯ จึงยังตอกย้ำถึงการให้ความสำคัญต่อการพัฒนางานบริการของผู้จำหน่ายทั่วประเทศ ไม่ใช่เพียงแค่ต้องการให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกันเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค และลูกค้าของ Suzuki ว่าธุรกิจของ Suzuki จะสามารถก้าวไปข้างหน้า และอยู่คู่คนไทยได้อย่างยั่งยืน โดยการจัดการแข่งขันการจัดการแข่งขันผู้จำหน่ายยอดเยี่ยมประจำปี 2562/2563 (Best Dealer Award 2019/2020) ถูกกำหนดขึ้นภายใต้หัวข้อ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรของผู้จำหน่าย เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมการทำงานร่วมกันของแต่ละภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

วัตถุประสงค์สำคัญ คือ ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานในทุกด้านของผู้จำหน่ายรถยนต์ Suzuki กระตุ้นให้เกิดการดูแล และการปรับปรุงพัฒนางานบริการอย่างต่อเนื่อง และเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจของผู้จำหน่ายในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นผ่านการตอบแทนลูกค้าด้วยความจริงใจในฐานะที่ลูกค้าทุกท่านเป็นผู้ให้การสนับสนุน และส่งเสริมภาพลักษณ์ของ Suzuki เป็นอย่างดีเสมอมา

ฉะนั้น วัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ไม่ใช่แค่เพียงกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงพัฒนางานบริการเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานในทุกด้าน แต่เรายังมุ่งหวังให้ผู้จำหน่ายก้าวเดินไปในทิศทางเดียวกัน เพราะบุคลากรทุกคนเป็นทรัพยากรอันสำคัญที่จะช่วยนำพา Suzuki ไปสู่การเป็นบริษัทผู้จำหน่ายรถยนต์คุณภาพ และเข้าไปอยู่ในใจของคนไทยได้อย่างดียิ่ง

“ในการจัดการแข่งขัน นอกจากเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของตัวบุคลากรแล้วนั้น ยังเป็นโอกาสอันดีที่ได้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดกันระหว่างผู้บริหาร และผู้จำหน่าย เพื่อร่วมกันมองหาแนวทางในการนำข้อมูลต่างๆ มาพัฒนา และปรับปรุงการบริหารงาน ของทั้งบริษัทฯ และผู้จำหน่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลสำเร็จยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต”

วัลลภ ตรีฤกษ์งาม กรรมการบริหารด้านการขายและการตลาด บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด  กล่าวว่า สำหรับกิจกรรม “Best Dealer Award 2019/2020″ นับเป็นการยืนยัน และสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าถึงคุณภาพในการบริการงานขาย และดูแลเอาใจใส่ลูกค้าที่เป็นครอบครัว Suzuki ได้เป็นอย่างดี เปรียบเสมือนกับคู่คิดที่มีความน่าเชื่อถือ และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุขให้แก่ชีวิตของลูกค้าทุกท่าน

โดยในการแข่งขัน ทาง Suzuki ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้จำหน่าย และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ว่าผ่านตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดหรือไม่ ก่อนจะคัดเลือกผู้จำหน่ายเพื่อผ่านเข้ารอบสุดท้าย เพื่อชิงชนะเลิศจำนวน 9 ราย ก่อนจะทำการแข่งขันกันอย่างเข้มข้น ผ่านการนำเสนอวิสัยทัศน์ และแนวทางการดำเนินงานของผู้จำหน่ายแต่ละแห่ง แบ่งออกเป็นรางวัล Best of the Best dealer 2019/2020 จำนวน 1 รางวัล และรางวัล Platinum dealer 2019/2020 จำนวน 8 รางวัล ซึ่งรายชื่อผู้จำหน่ายที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ประกอบด้วย

รางวัล Best of The Best ได้แก่ บริษัท เอ.เอ็น.เอ็น. ออโต้เซลส์ (2016) จำกัด สาขาสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

รางวัล Platinum Dealer 2019/2020 จำนวน 8 รางวัล ได้แก่

  1. บริษัท ดี โฟร์ คาร์ซิตี้ จำกัด กรุงเทพมหานคร
  2. บริษัท แพร่ยนตรการ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จังหวัดแพร่
  3. บริษัท คลัง ออโตโมบิลส์ จำกัด จังหวัดนครราชสีมา
  4. บริษัท เอส.ยู. ซูซูกิ ภูเก็ต จำกัด จังหวัดภูเก็ต
  5. บริษัท ซูซูกิ ลพบุรี จำกัด จังหวัดลพบุรี
  6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูซูกิ กาฬสินธุ์ ออโต้คาร์ จังหวัดกาฬสินธุ์
  7. บริษัท ซูซูกิ หัวหิน (สิทธิภัณฑ์) จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  8. บริษัท ซูซูกิ นวนคร จำกัด จังหวัดปทุมธานี

วัลลภ กล่าวเพิ่มเติมว่า Suzuki ร่วมมือกับผู้จำหน่ายทุกราย เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา นอกเหนือจากการมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยการมุ่งเน้นอบรมพนักงานในเชิงปฏิบัติอย่างมืออาชีพ ปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจ้าของเพื่อให้มีใจรักในการบริการลูกค้าด้วยความยินดี และเต็มใจ อีกทั้งยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดูแลทรัพยากรบุคคลทุกภาคส่วนเสมือนหนึ่งในครอบครัวเดียวกัน  ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานกับบริษัทฯ ด้วยความรู้สึกที่มีความสุข ไม่มีความกังวลในเรื่องส่วนตัว มีความมั่นคง และเกิดความเชื่อมั่นในองค์กร ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้มีผลส่งต่อความรู้สึกไปถึงการให้บริการลูกค้าด้วยจริงใจ และเปรียบเหมือนลูกค้าเป็นครอบครัว Suzuki เช่นกัน

ทั้งนี้ ตามแผนกลยุทธ์เพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากเรื่องของการขยายโชว์รูมและศูนย์บริการเป็น 130 แห่ง ภายในปีนี้ ช่วงที่ผ่านมา Suzuki ยังคงมุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพออกมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และมั่นใจได้ว่า คุณได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อเป็นลูกค้ารถยนต์ Suzuki ผ่านการร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารโชว์รูม และศูนย์บริการทุกแห่ง ที่ต่างพร้อมใจกันให้ความสำคัญต่อการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้ามาในโชว์รูม จวบจนการดูแลบริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดเหนือความคาดหวัง และมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์รถยนต์ Suzuki------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/mDJ6K
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน