ธุรกิจ

พีทีที สเตชัน จับมือ ทิพยประกันภัยฯ เปิด TIP@pttstation


พีทีที สเตชัน จับมือ ทิพยประกันภัยฯ เปิดตัว “TIP@pttstation” เพิ่มช่องทางให้บริการซื้อประกันภัย อำนวยความสะดวกผู้บริโภค

สุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีก และบุญมา พนธนกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) OR (โออาร์) พร้อมด้วย ดรสมพร สีบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ร่วมพิธีเปิดตัว “TIP@pttstation” เพิ่มช่องทางให้บริการซื้อประกันภัยที่สถานีบริการน้ำมัน อำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภค โดยผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีจำหน่ายภายในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน ได้แก่ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันภัยรถยนต์ทั้งภาคสมัครใจ และภาคบังคับ (.) และประกันภัยอื่น เพื่ออำนวยความสะดวกผู้บริโภคที่มาใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน ด้วยบริการที่ครบครันซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาสถานีบริการน้ำมันของ OR ที่มุ่งเน้นให้ธุรกิจ และสังคมเติบโตไปด้วยกัน สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสถานีบริการน้ำมันฯ คู่ค้า และชุมชน เพื่อสร้างสรรค์บริการใหม่ ที่ตรงตามความต้องการ และความคาดหวังของสังคมชุมชน และผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่ ให้ทุกคนได้รับประโยชน์อย่างสมดุล และอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชัน ที่มี TIP@pttstaton แล้วกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ และยังมีแผนขยายเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตเพื่ออำนวยความสะดวกผู้บริโภคให้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ลูกค้าที่ซื้อประกันภัยที่ TIP@pttstation ยังได้รับบัตรเติมน้ำมัน Privilege Card ของ พีทีที สเตชัน หรือบัตรของขวัญใข้แทนเงินสดของ Cafe Amezon หรือคะแนนสะสมในบัตร Blue Card (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด) อีกด้วย ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 นี้------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : เกรียงศักดิ?
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/bOCaj
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:29 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน