ธุรกิจ

ทิพยประกันภัยฯ เปิดโครงการ “เกษตรเป็นสุข” ช่วยเหลือเกษตรกร


บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวโครงการ “เกษตรเป็นสุข” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถกระจายผลผลิตทางการเกษตรได้ในช่วง COVID-19 ขานรับโครงการช่วยชาติกระตุ้นเศรษฐกิจ “เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย สลายความเสี่ยง” เพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงการประกันภัยได้มากขึ้น โดยสามารถติดต่อสอบถามเงื่อนไขต่างๆ ได้ที่สาขาของทิพยประกันภัยฯ ทั่วประเทศ หรือโทร 1736

ดร. สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะภาคการเกษตร อาชีพหลักของคนไทย ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคลดลง ประกอบกับภาคการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวน้อยลง ล้วนส่งผลทำให้ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ และทำให้รายได้ของเกษตรกรไทยปรับลดลงด้วย

จากประเด็นดังกล่าว บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย และสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกร ดีขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้เปิดตัวโครงการ “เกษตรเป็นสุข” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการ “เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย สลายความเสี่ยง” และทำให้เกษตรกรมีเงินเหลือเก็บเพื่อใช้ในการดำรงชีพมากขึ้น สำหรับโครงการ เกษตรเป็นสุข
จะเป็นศูนย์กลางสำหรับการแลกเปลี่ยนความสุขระหว่างภาคธุรกิจ นั่นคือ การเกษตร กับ ทิพยประกันภัย โดยเกษตรกรสามารถนำผลผลิตทางการเกษตรมาแลกเปลี่ยนเป็น กรมธรรม์ประกันภัยของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นอกจากจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการกระจายผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ยังช่วยให้เกษตรกรได้รับความคุ้มครองจากการเสี่ยงภัยต่างๆ อีกด้วย ส่วนผลผลิตจากเกษตรกรที่ได้มา ทิพยประกันภัยจะนำไปเป็นสินค้าพโรโมชัน หรือสินค้าที่ระลึกให้กับลูกค้าของบริษัทฯ โดยโครงการดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการร่วมมือกับพันธมิตร อาทิ สำนักงานกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งจะเริ่มดำเนินโครงการในเดือนตุลาคม–เดือนธันวาคม 2563 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่สำนักงานสาขาของ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทั่วประเทศ หรือโทร. 1736

“โครงการทุกๆ โครงการที่ ทิพยประกันภัย ได้ออกแบบขึ้น บริษัทฯ มีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการช่วยเหลือให้พี่น้องคนไทยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ให้มีความมั่นคง ความมั่นใจ ความอุ่นใจ และมีโอกาสที่ดีขึ้น พร้อมหลักประกันที่จะทำให้สามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างรวดเร็วที่สุด” ดร. สมพร กล่าว------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/cWXjy
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน