ธุรกิจ

Bridgestone เปิดตัวแคมเปญ “A Layered Journey”


โตเกียวBridgestone (บริดจ์สโตน) ผู้นำระดับโลกด้านการเดินทางอย่างยั่งยืน และโซลูชันขั้นสูง ประกาศเปิดตัวแคมเปญใหม่ A Layered Journeร่วมจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดย Bridgestone ได้นำวิถีการดำเนินงานของบริษัทที่ผนวกรวมความยั่งยืนเข้ากับห่วงโซ่อุปทาน พร้อมให้ความสำคัญถึงการจัดซื้อยางธรรมชาติอย่างยั่งยืน

แคมเปญดังกล่าวครอบคลุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ จากสวนยางที่ต้นยางถูกกรีดได้น้ำยางสด สู่กระบวนการการผลิตที่ใช้วัสดุรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบของยางรถยนต์ใหม่ ตลอดจนนวัตกรรมที่สามารถขยายวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการนำวัสดุเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่ได้

ทีเจ ฮิกกินส์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจโลกของ Bridgestone Corporation กล่าวว่า Bridgestone เชื่อว่าความยั่งยืนเปรียบเสมือนการเดินทาง เรามุ่งมั่นพัฒนาการเดินทางนี้อย่างต่อเนื่องในทุกปี ทุกขั้นตอนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการใช้วัสดุที่ยั่งยืน 100 % ภายในปี 2593 โดยเราได้สื่อสาร และแบ่งปันการเดินทางนี้ให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราทุกภาคส่วน รวมถึงเพื่อนพนักงาน ผู้ผลิต ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และชุมชน

แคมเปญใหม่นี้ได้ให้ความสำคัญในการจัดซื้อยางธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมถึงแนวปฏิบัติในการปกป้องสิ่งแวดล้อม การเคารพในสิทธิมนุษยชน การสนับสนุนการใช้แรงงานที่เป็นธรรม และมีความโปร่งใสในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งเราได้ดำเนินโครงการริเริ่มต่างๆ นี้ ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทานของ Bridgestone ทั่วโลก

ยางธรรมชาติเป็นทรัพยากรหมุนเวียนที่ช่วยสร้างชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก Bridgestone ภูมิใจอย่างยิ่งในการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเกษตรกร และชุมชน และมุ่งมั่นที่จะปกป้องผู้คน และสิ่งแวดล้อมในชุมชน และพื้นที่ที่เราจัดซื้อยางธรรมชาติ

แคมเปญ A Layered Journeได้วางกรอบการดำเนินงานในหลายวิธี ซึ่ง Bridgestone ได้นำแนวคิดของแคมเปญดังกล่าวมาใช้ในการวางแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืน และนำมาใช้กับห่วงโซ่อุปทานของยางธรรมชาติ ทั้งในด้านการจัดซื้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การผลิต ตลอดจนการส่งมอบสินค้า นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พันธมิตรทางธุรกิจร่วมมือกับเราเพื่อนำวิธีการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนที่จะส่งผลกระทบเชิงบวกแก่ผู้คน และธรรมชาติ

“นับตั้งแต่การจัดเตรียมต้นกล้ายางตลอดจนการสร้างสรรค์โซลูชันเพื่อระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน Bridgestone รับใช้สังคมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่าในทุกขั้นตอน เราส่งเสริมให้พันธมิตรทางธุรกิจร่วมมือกับเราเพื่อการเดินทางสู่อนาคตที่ยั่งยืน สร้างคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจในระยะยาวต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน”------------------------------
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/kVZpK
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 17:30 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน