ธุรกิจ

Hyundai ก้าวขึ้นสู่ 1 ใน 5 บแรนด์ยานยนต์ของโลก


Hyundai Motor (ฮันเด มอเตอร์) ประสบความสำเร็จในการเพิ่มมูลค่าของบแรนด์ในระดับโลก และในระหว่างบแรนด์ผู้ผลิตรถยนต์ จากผลของบแรนด์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกปี 2563 ของบริษัท Interbrand โดยผลสำรวจแสดงให้เห็นว่ามูลค่าบแรนด์ Hyundai (ฮันเด) เพิ่มขึ้น 1 % เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีมูลค่า 14.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ จัดอยู่ในอันดับที่ 5 ของบแรนด์รถยนต์ และอันดับที่ 36 ของโลก แม้ว่าสถานการณ์การตลาดที่หดตัวจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

Hyundai ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในทอr 40 ของ Interbrand ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 นับตั้งแต่ที่ได้เข้าเป็น 1 ใน 100 บแรนด์ของการจัดอันดับตั้งแต่ปี 2548 ซึ่งนับเป็นเวลาถึง 15 ปีแล้ว

ไมค์ โรชา ผู้อำนวยการด้านมูลค่าบแรนด์ Interbrand กล่าวว่า การที่มูลค่าบแรนด์ Hyundai เพิ่มขึ้น มันมาจากการที่เรามีความชัดเจนด้านการขยายธุรกิจยานยนต์ในอนาคต และการลงทุนอย่างต่อเนื่องในบแรนด์ เช่น การเปิดตัวบแรนด์ IONIQ (ไอโอนิก) ซึ่งเราได้วัดมูลค่าจากกลยุทธ์การตลาดของบริษัทฯ ทั้งในเชิงรุก และการลงมือปฏิบัติเพื่อความยั่งยืน การสร้างช่องทางขายออนไลน์ รวมไปถึงความรวดเร็วของความรับผิดชอบต่อสังคม และยอดจำหน่ายของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และเซลล์เชื้อเพลิง

พันธสัญญาของ Hyundai ด้านยานยนต์พลังงานไฟฟ้า คือ การเปิดตัวบแรนด์เพื่อรถยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยเฉพาะบแรนด์ IONIQ การทำงานภายใต้บแรนด์นี้ บริษัทฯ จะนำเอาความรู้จากการเป็นผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าชั้นนำ มาพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ถึง 3 รุ่น ในระยะเวลา 4 ปีต่อจากนี้ การเปิดตัวบแรนด์ IONIQ เป็นการตอบสนองความต้องการของตลาด และผลักดันแผนงานของ Hyundai เพื่อเป็นบแรนด์รถยนต์พลังงานไฟฟ้าชั้นนำในโลก

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาจราจรในเมือง และผลักดันในการสร้างนวัตกรรมยานยนต์รูปแบบใหม่ผ่านธุรกิจการขนส่งทางอากาศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และการขับขี่อัตโนมัติ รวมไปถึงธุรกิจยานยนต์อนาคตในรูปแบบอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นผู้บุกเบิกยานยนต์แห่งอนาคต บริษัทฯ ได้มีการเซ็นสัญญาในการทำวิจัย และพัฒนาร่วมกับศูนย์วิจัยนวัตกรรมทั่วโลก

วอนฮอง โช หัวหน้าฝ่ายการตลาดระดับโลก Hyundai Motor กล่าวว่า เราได้ปรับตัวด้วยการใช้เงื่อนไขของการพัฒนาตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เราสามารถเป็นผู้นำยานยนต์แห่งอนาคตได้ รวมทั้งเรายังมีความคล่องตัวหากมีปัจจัยที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น การเกิดโรคระบาด เป็นต้น จากการลงทุนอย่างหนัก และความสามารถในการแข่งขันในตลาดเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์อนาคต เราจะยังคงพยายามที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้แก่ลูกค้า และมนุษยชาติ รวมถึงการสร้างบแรนด์ที่เป็นมิตร และสร้างความสุขให้แก่ทุกคน

ช่วงเวลาที่ผ่านมา Hyundai ได้มีการปรับตัวระหว่างการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ด้วยการเปิดช่องทางการขายออนไลน์ทั่วโลก โดยเฉพาะ ช่อง “คลิคเพื่อซื้อ” ในสหรัฐอเมริกา และอินเดีย ส่งผลด้านยอดขายที่ดีมาก โดยบริษัทฯ กำลังพัฒนาการขายออนไลน์บนพแลทฟอร์มเดียวกันนี้สำหรับตลาดในทวีปยุโรป จากช่องทางดังกล่าว มียอดผู้มาดูสะสมถึง 1.5 ล้านคน มีผู้สนใจติดต่อการขายมากถึง 20,000 ราย และสามารถปิดการขายผ่านพแลทฟอร์ม คลิคเพื่อซื้อ ถึง 2,000 คัน ในประเทศอินเดีย ส่วนในสหรัฐอเมริกา 95 % ของผู้แทนจำหน่ายได้นำพแลทฟอร์มนี้มาใช้แล้ว

นอกจากนี้  Hyundai ยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ด้วยการจัดรถยนต์บริการสำหรับรับส่งผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ มอบอุปกรณ์ป้องกัน และเพื่อความปลอดภัย รวมทั้งพโรแกรมในการดูแลลูกค้า และการให้บริการต่างๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ Hyundai กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

บริษัทที่ปรึกษาด้านบแรนด์ Interbrand ได้ทำการวัดมูลค่าบแรนด์ที่เป็นบริษัทนานาชาติ เพื่อจัดอันดับของบแรนด์เหล่านั้นเป็นประจำทุกปี โดยมูลค่าของบแรนด์เป็นการวัดจากกลยุทธ์ทางการตลาดประจำปี ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวจะเป็นตัวคำนวณรายได้ของบริษัทในอนาคต------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/iAs2i
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 11:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน