ธุรกิจ

Grab จับมือ SWAG EV เปิดตัวโครงการ “Grab Green Wheels X SWAG


Grab และ SWAG EV ร่วมเปิดตัวโครงการ “Grab Green Wheels X SWAG: รถพลังงานสะอาด ปราศจากมลพิษ” โครงการนำร่องที่มุ่งส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในการให้บริการจัดส่งอาหารผ่าน GrabFood เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด และลดมลพิษบนท้องถนน เดินหน้าทดลองใช้จักรยานยนต์ไฟฟ้าจำนวน 50 คัน ในกลุ่มพาร์ทเนอร์คนขับ Grab ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อเป็นทางเลือกในการให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง และค่าบำรุงรักษารถ ตั้งเป้าลดการปล่อยแกสคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 100 ตัน ภายใน 1 ปี

เปรมฤทัย วินัยแพทย์ ‌‌รอง‌ปลัด‌กระทรวง‌พลังงาน‌ ประธานเปิดตัวโครงการฯ กล่าวว่า การผลักดันประเทศไทยให้เปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้า ถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของกระทรวงพลังงาน เนื่องจากเป็นแนวทางการใช้พลังงานทางสะอาดที่ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิง และน้ำมัน รวมถึงปัญหามลพิษอย่างฝุ่นละออง PM2.5 อย่างยั่งยืน ปัจจุบันแนวโน้มการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องตลอด 5 ปีที่ผ่านมา สอดคล้องกับทิศทางของเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน และกระแสการลดใช้น้ำมันที่ก่อมลพิษ ซึ่งกระทรวงฯ ได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเตรียมการด้านระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าที่จะเพิ่มมากขึ้น และสนับสนุนให้มีการพัฒนาสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพิ่มขึ้น กระทรวงพลังงานรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ภาคเอกชนอย่าง Grab ประเทศไทย และ SWAG EV เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะการนำมาใช้ในการให้บริการจัดส่งอาหารผ่านแอพพลิเคชันที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ทั้งยังร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ของยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นในสังคม

โครงการ “Grab Green Wheels X SWAG: รถพลังงานสะอาด ปราศจากมลพิษ” จะสนับสนุนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจำนวน 50 คัน ให้แก่พาร์ทเนอร์คนขับ GrabFood ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยในช่วงเปิดตัวโครงการฯ Grab จะคัดเลือกพาร์ทเนอร์คนขับจำนวน 20 คน ก่อนจะขยายจำนวนให้ครบทั้งหมดในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 โดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่จะสนับสนุนแก่พาร์ทเนอร์คนขับ คือ รุ่น SWAG EV Type X* โดยพาร์ทเนอร์คนขับ Grab แต่ละท่านจะได้รับแบทเตอรี 2 ก้อน ซึ่งสามารถขับขี่ได้เป็นระยะทาง 70 กม./ก้อน/การชาร์จ 1 ครั้ง (รวม 140 กม.) ใช้เวลาชาร์จไฟ 2 ชั่วโมง 35 นาที และสามารถเร่งความเร็วได้สูงสุด 63 กม./ชม.

เมธิณี อนวัชกุล ผู้อํานวยการธุรกิจแกร็บไบค์และศูนย์อบรมสาขาย่อย Grab ประเทศไทย เผยว่า Grab มุ่งมั่นที่จะส่งเสริม และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้คนในสังคม ภายใต้พันธกิจ Grab For Good หรือ Grab…เพื่อชีวิตที่ดีกว่า โดยความร่วมมือระหว่าง Grab และ SWAG EV ในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของเราในการส่งเสริมความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ช่วยลดมลพิษทางอากาศมาใช้ในบริการรับ-ส่งอาหารของเรา ซึ่งเป็นบริการที่เข้าถึงชีวิตประจำวันของผู้บริโภค ทั้งยังช่วยลดภาระด้านค่าใช้จ่าย และยกระดับการให้บริการของพาร์ทเนอร์คนขับ GrabFood โดยคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิง และค่าบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ได้ถึง 50 % เมื่อเทียบกับรถจักรยานยนต์ทั่วไป”

เจนสัน เชน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซแว็ก อีวี จำกัด ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และพันธมิตรหลักของโครงการฯ กล่าวว่า ด้วยแผนงานที่ชัดเจนของภาครัฐ และการลงทุนของภาคเอกชน ประเทศไทยจึงมีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำด้านระบบขนส่งพลังงานสะอาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซแว็ก อีวีฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการพัฒนาตลาดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย และได้ร่วมมือกับพันธมิตรบแรนด์ระดับโลกในการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับบแรนด์ชั้นนำอย่าง Grab ซึ่งเป็นแอพพลิเคชันยอดนิยมในประเทศไทย โดยเฉพาะในบริการรับ-ส่งอาหาร จะช่วยสร้างความมั่นใจในด้านสมรรถนะของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงประโยชน์ทั้งในด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับคนขับ และการลดมลพิษ โดยเราคาดว่า โครงการฯ นี้จะสามารถลดการปล่อยแกสคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 100 ตัน ตลอดระยะเวลาของโครงการ

“ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาในการดำเนินโครงการฯ Grab และ SWAG EV จะร่วมติดตาม และวัดผลการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของพาร์ทเนอร์คนขับอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม และการลดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และพร้อมเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนในการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพลังงานสะอาด และผลักดันให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในวงกว้างต่อไป โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประกาศความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันให้เกิดการรณรงค์ และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอื่นๆ ภายใต้โครงการ Grab Green Wheels ในอนาคต” เมธิณี กล่าวทิ้งท้าย------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/eO0YS
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 15:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน