ธุรกิจ

Isuzu มอบรางวัล “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2562”


บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จัดพิธีมอบรางวัลแก่ทีมเยาวชนคนเก่งที่ชนะการประกวดวาดภาพโพสเตอร์พร้อมคำขวัญ “โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” ประจำปี 2562 พร้อมตอกย้ำปณิธานมุ่งมั่นในการสร้างเสริมจินตนาการสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชนของชาติ ผ่านกระบวนการศิลปะอย่างไม่หยุดยั้ง โดยเชิญชวนเยาวชนเตรียมพร้อมฝึกฝีมือการวาดภาพ เพื่อสมัครร่วมโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” ในครั้งต่อไป

โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปต่างประเทศ เราจึงได้พิจารณาเปลี่ยนแปลงรางวัลเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมอบเงินทุนการศึกษา มูลค่ารวม  1,200,000 บาท แทนรางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น” แก่นักเรียนผู้ชนะเลิศในโครงการนี้แทน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนที่ได้รับรางวัลทุกประเภท จะนำรางวัลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี

“โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” เป็นกิจกรรมการประกวดวาดภาพโพสเตอร์พร้อมคำขวัญสำหรับเยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย สายสามัญ ที่บริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2535  โดยไฮไลท์ของการแข่งขัน คือ การประกวดวาดภาพพร้อมกันแบบสดๆ ในรอบชิงชนะเลิศ ภายในหัวข้อที่ประกาศขึ้นใหม่ในวันนั้น ซึ่งถือเป็นความท้าทายของผู้เข้าแข่งขันในแต่ละปี นอกจากนี้ Isuzu ยังได้คัดสรรหัวข้อการประกวดจากประเด็น หรือเหตุการณ์สำคัญต่างๆ  เพื่อเป็นการฝึกฝนเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการให้เป็นนักคิดเชิงสร้างสรรค์ ที่สามารถผนวกความรู้ ประสบการณ์รอบตัว และการจัดสรรการทำงานร่วมกันเป็นทีม ออกมาเป็นผลงานศิลปะทรงคุณค่า โดยในปีล่าสุด Isuzu ได้ใช้หัวข้อ “เลิก…ลด…ละ…ขยะพลาสติก” ในรอบคัดเลือก และหัวข้อ “พลิกความคิด…คืนชีวิตสิ่งแวดล้อม” ในรอบชิงชนะเลิศ โดยมีรายละเอียดรางวัล ประจำปี 2562 ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ

ทุนการศึกษา (กรณีพิเศษ) ทีมละ 200,000 บาท จำนวน 6 รางวัล แบ่งเป็นระดับการศึกษาละ 3 รางวัล รวม 12 คน พร้อมโล่เกียรติยศ

 • รางวัลรองชนะเลิศ

ทุนการศึกษา ทีมละ 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 14 รางวัล แบ่งเป็นระดับการศึกษาละ 7 รางวัล รวม 28 คน พร้อมโล่เกียรติยศ

 • รางวัลพิเศษ

ทุนการศึกษา ทุนละ 20,000 บาท สำหรับสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศทั้ง 20 ทีม (1 ทุน ต่อ 1 ทีม)  พร้อมโล่เกียรติยศ

สำหรับเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” ประจำปี 2562 ได้แก่

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 ทีม
  • โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ดญ. กชกร โชคชัย และ ดญ. สิริโสภิตนภา เนตรักษ์

 • โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ดญ. ณัฏฐธิดา กิ้มเส้ง และ ดญ. เบญญาภา ยอดทอง

 • โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต

ดช. ทิภัทรฐา สุวรรณรัฐภูมิ และ ดช. ไกรวิทย์ บุญเงิน

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 3 ทีม
 • โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี

นส. กัญกร ประพันธ์ และ นส. กุลชา จินจารักษ์

 • โรงเรียนบ้านบึง (มนูญวิทยาคาร) จังหวัดชลบุรี

นส. จันทกานต์ จันทรโกมล และ นส. ไอริณ เหลืองอ่อน

 • โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

นส. พิมพ์วลัญช์ รูปต่ำ และ นายธัชพล พลอยวิเศษกุล

เยาวชนที่สนใจและอยากร่วมเป็นหนึ่งในการคว้าโอกาสก้าวสู่ทีมแชมป์เยาวชนหัวใจศิลป์ ประจำ “โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” ครั้งต่อไป สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ www.isuzu-tis.com------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/tYoPq
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน