ธุรกิจ

Mitsubishi พัฒนาศึกษาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า


โมริคาซุ ชกกิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และ ดร. จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกันพัฒนาศึกษาแนวทาง ทดสอบ และเก็บข้อมูล การแปลงพลังงานระหว่างยานยนต์ไฟฟ้ากับโครงข่ายไฟฟ้า (V2G) ด้วย Mitsubishi Outlander PHEV (มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี) จากศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติ พิธีลงนามฯ ดังกล่าวจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นอกจากนั้น ความร่วมมือในครั้งนี้ ยังรวมถึงแผนการจัดแสดงเทคโนโลยี เดนโด ดไรฟ เฮาส์ ของ Mitsubishi Motors ที่ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานกลาง เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมพลังงานเพื่อความยั่งยืน

เดนโด ดไรฟ เฮาส์ คือ ระบบสำหรับที่พักอาศัยซึ่งประกอบด้วย Mitsubishi Outlander PHEV เครื่องอัด และจ่ายประจุไฟฟ้าแบบ Vehicle-To-Home หรือ V2H ซึ่งสามารถทำได้ทั้งการจ่าย และรับกระแสไฟฟ้าระหว่างยานพาหนะ และที่พักอาศัย แผงโซลาร์เซลล์ และแบทเตอรีสำหรับที่พักอาศัย เดนโด ดไรฟ เฮาส์ คือ ระบบที่สามารถผลิตไฟฟ้าจากที่พักอาศัย เพื่อนำไปใช้ในการชาร์จ Mitsubishi Outlander PHEV และในทางกลับกันยังสามารถดึงพลังงานไฟฟ้ากลับจากตัวรถ เพื่อนำไปใช้ในที่พักอาศัย จึงมีประโยชน์อย่างมากในการช่วยลดการบริโภคพลังงาน และประหยัดค่าใช้จ่าย พร้อมเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าสำรองในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

“Mitsubishi Outlander PHEV ไม่เพียงแต่สามารถขับเคลื่อนได้แต่ยังนำกระแสไฟฟ้ากลับคืนสู่ที่พักอาศัย และแม้กระทั่งโครงข่ายไฟฟ้า ทั้งนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทยฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และพัฒนาระบบนิเวศพลังงานแห่งอนาคต ที่สามารถดึงพลังงานไฟฟ้าจากรถ PHEV ของ Mitsubishi กลับเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้า เพื่อช่วยรักษาเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสำรองไฟฟ้าเพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการระบบไฟฟ้าของประเทศ โดยบริษัทฯ จะทำงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในการพัฒนานวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย และการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน”------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/7aD8w
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน