ธุรกิจ

Esso ประกาศวิสัยทัศน์ก้าวสู่ผู้นำตลาด


บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวแนะนำ ดร. อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด และผู้จัดการใหญ่ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ผู้บริหารคนไทยคนแรก พร้อมแถลงนโยบายนำองค์กรฝ่า COVID-19 ท่ามกลางการใช้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำในตลาด ด้วยวิสัยทัศน์เติมเต็มพลังชีวิต ด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า

สำหรับการดำเนินงาน ต่อจากนี้ไป ดร. อดิศักดิ์ ได้เน้นย้ำถึงวิสัยทัศน์ และกล่าวเพิ่มเติมว่า เรายังต้องผลักดันการดำเนินธุรกิจให้เติบโตต่อไปข้างหน้า และตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงในทางธุรกิจให้ทันท่วงที ซึ่งรวมถึงการดูแลความปลอดภัย และสุขอนามัยของพนักงาน การมีแผนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องที่มีประสิทธิภาพ การมีผู้นำที่เก่ง การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน มีการปรับตัวที่ทันต่อสถานการณ์ และการสนับสนุนช่วยเหลือสังคม ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าว จะเสริมด้วยภารกิจ 3 ด้าน ประกอบด้วย Our Growth ที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสู่ระดับสากล เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต

Our Win ต่อยอดความชำนาญเฉพาะด้านที่หลากหลาย เพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการที่โดดเด่นพร้อมคุณภาพให้ลูกค้า Our Pride คือ สร้างความเข้าใจ และความประทับใจในบแรนด์ของเรา เพื่อให้อยู่ในใจของทุกคน ซึ่งทั้ง 3 ภารกิจนี้จะผูกประสานกันนำสู่วิสัยทัศน์ในการเติมเต็มพลังชีวิต ด้วยประสบการณ์พลังงานที่เหนือกว่า Power Life with Premier Energy Experience.”

45A0C8E1-325A-48D4-BC2F-9F53408FA707

ดร. อดิศักดิ์ แจ้งกมลกุลชัย ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด และผู้จัดการใหญ่ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย

7BCAA6C3-5D57-434C-8E46-83481329CC8C

ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการบริษัท ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : สายชล อรรถาเวช
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/5GMqm
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 17:18 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน