ธุรกิจ

Ford ประกาศ 20 ทีมเข้ารอบชิงเยาวชนนักคิด


Ford ประเทศไทย ร่วมกับ ทีวีบูรพา และสมาคมพัฒนาประชากร และชุมชน (Population And Community Development Association หรือ PDA) ประกาศโครงงานจากสถาบันการศึกษาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 20 ทีม จากโครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “Go Further Innovator Scholarship 2020″ ในหัวข้อ “เทคโนโลยี Road Safety เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน” ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศรวมจำนวน 20 ทีม โดยแบ่งเป็นนักเรียนอาชีวศึกษาจำนวน 10 ทีม และนิสิตนักศึกษาจำนวน 10 ทีม เพื่อนำเสนอนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชิงทุนการศึกษารวม 840,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ โดยการนำเสนอนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ จะจัดขึ้น ณ ห้อง Twin Hall ชั้น 6 โซน อาคาร MBK Center ในวันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. โดยจะมีการประกาศผลในเวลา 17.00 น.

โครงการ “Go Further Innovator Scholarship 2020″ ได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษาเป็นอย่างดี โดยมีนักเรียน นิสิต นักศึกษาร่วมส่งนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดกว่า 60 โครงการ ตลอดระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ สิงหาคม-6 ตุลาคม 2563

โครงงานจากระดับอาชีวศึกษาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 10 ทีม มีรายละเอียดดังนี้

1. ผลงาน คาร์อีโมชัน Car Emotion จากวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี จ. จันทบุรี

2. ผลงาน ชุดป้องกันอวัยวะช่วงล่างผู้ขับขี่จากการชน จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี

3. ผลงาน ระบบป้องกันอันตรายจากแสงไฟสูงส่องตาอัตโนมัติ จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี

4. ผลงาน TLC ชุดเซนเซอร์ตรวจจับ และแจ้งเตือนวัตถุใต้คันเบรค จากวิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง จ. ชลบุรี

5. ผลงาน ขาตั้งนิรภัยปลอดภัยไว้ก่อน จากวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย จ. ระยอง

6. ผลงาน ระบบ Image Processing สัญญาณเตือนขณะขับรถยนต์ จากวิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร

7. ผลงาน ฉากกั้นอะคริลิคในรถยนต์แบบอัตโนมัติป้องกันติดเชื้อ COVID-19 รอบ 2 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี

8. ผลงาน ระบบแจ้งเตือนสภาพถนน วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จ. เชียงราย

9. ผลงาน MB Sensor Brake จากวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จ. ระยอง

10. ผลงาน ระบบป้องกันการหลับใน จากวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ. ปทุมธานี

โครงงานจากระดับอุดมศึกษาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 10 ทีม มีรายละเอียดดังนี้

1. ผลงาน ระบบลดอัตราการหดตัวของรูม่านตาอย่างฉับพลัน เมื่อผู้ขับขี่ยานพาหนะออกจากอุโมงค์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ

2. ผลงาน Save Life From High Voltage: SLH System จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี

3. ผลงาน N-Bump ลูกระนาดลดแรงกระแทก จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ

4. ผลงาน ระบบลดการปั่นป่วนของอากาศจากรถบรรทุก ที่เป็นสาเหตุให้รถจักรยานยนต์เสีย จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ

5. ผลงาน ป้ายสัญญาณเตือนระวังผู้โดยสารขึ้น-ลงรถประจำทาง พร้อมแผงกั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ

6. ผลงาน Driving Helper ผู้ช่วยตรวจจับการขับขี่อัจฉริยะ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ. นครนายก

7. ผลงาน Belt Care Your Life จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ

8. ผลงาน ระบบปลดลอคออนไลน์ Anzen จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ

9. ผลงาน Warning Environment System จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี (อุดมศึกษา) จ. อุทัยธานี

10. ผลงาน Check Right Bright Way จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จ. นนทบุรี------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/dVzba
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 13:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน