ข่าวรอบโลก

ซาอุดิอารเบีย ห้ามบริษัทรถยนต์ 16 ราย นำเข้า


 

รายงานข่าวจากประเทศซาอุดิอารเบีย ระบุว่า การท่าเรือซาอุฯ ประกาศห้ามบริษัทรถยนต์ที่สั่งนำเข้า 16 บริษัท ใช้ท่าเรือเป็นการชั่วคราว หลังจากไม่สามารถยื่นแผนงานและการดำเนินงาน เพื่อให้รถยนต์ที่สั่งนำเข้านั้น สามารถเข้ากับมาตรฐานน้ำมันชนิดใหม่ ภายในเวลาที่กำหนด

Abdul Rahman bin Abdullah Al Ghamdi ผู้มีอำนาจในการสั่งนำเข้า สำนักงานมาตรฐานการใช้พลังงานเชื้อเพลิง (Corporate Average Fuel Efficiency Standard: CAFE) ออกประกาศมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2016 หรือพศ. 2559 และเร่งรัดให้มีการบังคับใช้

ประกาศดังกล่าว เพื่อต้องการให้ค่ายรถยนต์ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยมลภาวะ และเพิ่มประสิทธิภาพของรถเพื่อการพาณิชย์ ขนาดเล็ก โดยกำหนดค่ามาตรฐานความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเอาไว้ เพื่อให้รถยนต์ที่สั่งนำเข้า หรือแม้แต่รถยนต์ที่ประกอบในประเทศ ต้องปฏิบัติตาม

ระเบียบดังกล่าว จะมีอายุจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2025 หรือพศ. 2568 โดยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการใช้เชื้อเพลิงของประเทศ สั่งการให้มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด

วัตถุประสงค​์ของประกาศฉบับนี้ เพื่อให้ผู้ผลิตรถยนต์ ผลิตรถที่ผ่านมาตรฐานความสิ้นเปลือง รวมทั้งการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันค่ายรถยนต์ ส่งรถยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีดั้งเดิมกับรถที่สั่งนำเข้ามายังประเทศซาอุดิอารเบีย และปรับปรุงประสิทธิภาพความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนต์ในประเทศ ให้ได้ราวปีละ 4 % อันจะทำให้รถกระบะ หรือรถเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก ปรับปรุงความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจาก 12 กม./ลิตร เพิ่มเป็น 19 กม./ลิตร ให้ได้ภายในปี 2568

ปัจจุบัน ประเทศซาอุดิอารเบีย มีการสั่งนำเข้ารถยนต์ในปี 2562 จำนวน 628,135 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2561 ที่สั่งนำเข้าเพียง 482,948 คัน

 ------------------------------
เรื่องโดย : มือบ๊วย
คอลัมน์ Online : ข่าวรอบโลก
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/JiGGp
วันที่เผยแพร่ : วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 12:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน