CAR STEREO & CONNECTIVITY

Polar OH1 สายรัดแขน วัดการเต้นหัวใจ


Polar OH1 สายรัดแขน วัดการเต้นหัวใจ สำหรับคนชอบออกกำลังกาย หรือกิจกรรมที่ชื่นชอบ เช่น วิ่ง ปั่นจักรยาน ฯ โดยสวมสายรัดเข้ากับแขน และเชื่อมต่อด้วย Bluetooth เข้าแอพพลิเคชัน Ploar Beat, Strava มีเซนเซอร์วัดชีพจรด้วย LED 6 จุด มีหน่วยความจำเก็บข้อมูลการฝึกซ้อมถึง 200 ชั่วโมง เพื่อนำไปซิงค์กับ Polar Flow ในภายหลัง แบทเตอรีขนาด 45mAh ใช้งานนาน 12 ชั่วโมง/การชาร์จหนึ่งครั้ง และกันน้ำได้ 30 เมตร------------------------------
เรื่องโดย : อมฤต สูญพ้นไร้
ภาพโดย : อินเตอร์เนท
คอลัมน์ Online : CAR STEREO & CONNECTIVITY
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/koEQI
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 18:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน