ธุรกิจ

ทิพยประกันภัยฯ ทำกิจกรรมปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง


วิชชุดา ไตรธรรม ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดร. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) และมูลนิธิไทยใสสะอาด ประธานมูลนิธิธรรมดี นำคณะครูกว่า 40 คน ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง โดยร่วมปลูกต้นยางนา ต้นพะยูน จำนวน 199 ต้น ประกอบด้วยการปลูกไม้ 3 ประเภท ได้แก่ ไม้ใช้สอยโตเร็ว ไม้เศรษฐกิจ และไม้กินได้ ซึ่งการปลูกพืชที่หลากหลายดังกล่าวจะให้ประโยชน์ 4 ประการ คือ 1) มีไม้ไว้ใช้ทำสิ่งของต่างๆ ในครัวเรือน และเป็นเชื้อเพลิง 2) สามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้ของครัวเรือน ลดความเสี่ยงเรื่องราคาตกต่ำ และไม่แน่นอน 3) นำมาเป็นอาหาร และยาสมุนไพร 4) ช่วยอนุรักษ์ดิน และน้ำ สร้างสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จังหวัดปราจีนบุรี

 ------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Su9LE
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 10:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน