ธุรกิจ

GM บริจาคสิ่งของให้แก่มูลนิธิกระจกเงา


GM ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิกระจกเงา ที่ทำงานด้านการพัฒนาสังคม มอบสิ่งของ และเครื่องใช้จำเป็นร่วมบริจาคได้แก่ หมอน, ผ้าห่ม, ถุงนอน, เสื้อผ้า, กระติกน้ำ และของใช้จำเป็นอื่นๆ กว่า 3,000 ชิ้น คิดเป็นมูลค่ากว่า 200,000 บาท เพื่อส่งผ่านความช่วยเหลือไปยังผู้ขาดแคลนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ภายใต้มูลนิธิกระจกเงา ไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่ขาดแคลน, กลุ่มคนไร้บ้าน, กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง, โรงเรียนยากไร้ในเครือข่าย และบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

มูลนิธิกระจกเงาเป็นหนึ่งในองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านสิทธิมนุษยชน หรืองานพัฒนาอาสาสมัครต่างๆ โดยมีเป้าหมายในการทำงานเพื่อขับเคลื่อน และบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในสังคม และช่วยเหลือให้ผู้ยากไร้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น มูลนิธิกระจกเงา ประกอบไปด้วยหลากหลายโครงการภายใต้มูลนิธิ อาทิ โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง, โครงการอ่านสร้างชาติ, โครงการอาสามาเยี่ยม และโครงการอื่นๆ อีกมากมาย

วีราภรณ์ ประสพรัตนสุข หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิกระจกเงา กล่าวว่า มูลนิธิกระจกเงา ขอขอบคุณ GM ประเทศไทย ที่ได้มาบริจาคในวันนี้ ซึ่งสิ่งของทั้งหมดที่เราได้รับจะนำไปสานต่อพันธกิจของมูลนิธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ การได้เห็นความช่วยเหลือจากภาคเอกชนต่อประเด็นต่างๆ ในสังคมทำให้เรามีกำลังเสริมในการดำเนินงาน และเป็นกำลังใจให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิกระจกเงา การบริจาคจาก GM ประเทศไทยในวันนี้จะช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมให้เกิดการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน

“บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย จำกัด มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชุมชนผ่านกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผมในฐานะตัวแทนของบริษัท GM ประเทศไทย ขอขอบคุณมูลนิธิกระจกเงาที่ทำงานช่วยเหลือ และพัฒนาสังคมมาโดยตลอด บริษัทมีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการเสริมสร้างสังคมไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นต่อไป” เฮคเตอร์ บีลญาร์เรียล ประธานกรรมการ จีเอม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/YBUOw
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 09:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน