ธุรกิจ

ปตท. คว้ารางวัลผู้นำการทำธุรกิจสีเขียว


อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า ปตท. สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน 794 ครัวเรือน ใน 4 พื้นที่โครงการ มีรายได้เพิ่มขึ้น 7.17 ล้านบาท/ปี ช่วยบำบัดน้ำเสียได้กว่า 131,791 ลูกบาศก์เมตร/ปี และลดการปล่อยแกสเรือนกระจก 10,518 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี จากการนำองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญด้านพลังงาน วิศวกรรมและนวัตกรรม มาช่วยพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ด้วยการดำเนินโครงการระบบผลิต และส่งจ่ายแกสชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 โดยมุ่งเผยแพร่องค์ความรู้ และส่งเสริมให้ชุมชนในภูมิภาคต่างๆ นำเทคโนโลยีบ่อหมักแกสชีวภาพไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหามลภาวะทางกลิ่น และน้ำเสียจากฟาร์มปศุสัตว์ การกำจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน รวมทั้งใช้เป็นพลังงานสะอาดทดแทนแกส LPG ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านแกสหุงต้มในครัวเรือน อีกทั้งยังสามารถนำน้ำที่ผ่านกระบวนการหมักไปใช้รดพืชผัก ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีได้ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน บนฐานของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีชุมชนใน ต. ท่ามะนาว จ. ลพบุรี เป็นพื้นที่โครงการต้นแบบ ซึ่งต่อมาได้ขยายองค์ความรู้การดำเนินงานไปยัง 3 ตำบล ประกอบด้วย ต. คำแคน จ. ขอนแก่น ต. สันทราย จ. เชียงใหม่ และ ต. ป่ายุบใน จ. ระยอง

“ปัจจุบัน ต. ท่ามะนาว จ. ลพบุรี ถือเป็นชุมชนต้นแบบด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนด้วยตนเองอย่างยั่งยืน และยังได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่ร่วมโครงการตามนโยบายพลังงานสร้างไทย เช่นเดียวกับพื้นที่ ต. ป่ายุบใน จ. ระยอง ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการช่วยเหลือประชาชนภายหลังสถานการณ์ COVID19 ระบาดของกระทรวงพลังงาน โดยล่าสุดในปี 2562 อบต. ท่ามะนาว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากเวที ASEAN Energy Award 2019 และรางวัลชนะเลิศจากเวที Thailand Energy Award 2019 อีกด้วย ซึ่งจากรางวัลต่างๆ ที่ได้รับ รวมถึงรางวัล AREA 2020 นี้ ถือเป็นสิ่งยืนยันถึงความสำเร็จ ความมุ่งมั่นในการสานพลังของทั้ง ปตท. และชุมชน ในการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานทดแทน และการใช้ประโยชน์ของพลังงานอย่างครบวงจรในระดับชุมชน อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย” 

ทั้งนี้ Enterprise Asia เป็นองค์กรอิสระที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมแบบองค์รวม และมุ่งส่งเสริมการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย ด้วยการคัดเลือก และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงาน หรือองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และมีความโดดเด่นใน 7 ด้าน ประกอบด้วย 1Green Leadership 2Investment in People 3Health Promotion 4Social Empowerment 5Corporate Governance 6Circular Economy Leadership และ 7. Responsible Business Leadership ซึ่งมีการมอบรางวัลอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 นับตั้งแต่ปี 2554------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/K8x5Q
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน