ธุรกิจ

Esso ร่วมสนับสนุน และต่อยอดผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์


Esso (เอสโซ) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาฯ และ Startup Thailand จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จัดกิจกรรมขยายผลจากโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษาสู่ชุมชน เพื่อนำไปใช้ในทางปฏิบัติ

ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาฉนวนกันความร้อนหลังคาจากวัสดุธรรมชาติ” สำหรับชุมชนบ้านคลองหัวคู้ หมู่ที่ 10 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงงานที่ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 29 โดยมี ดร. วิชัย ชื่นชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี และเรไร สุดหา ผู้ใหญ่บ้านชุมชนบ้านคลองหัวคู้

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ Startup Thailand จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ร่วมกันคัดเลือก 4 โครงงาน จากทั้งหมด 40 โครงงาน ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 29 ประจำปี 2562 ที่น่าสนใจสำหรับนำไปขยายผลสู่ภาคปฏิบัติกับชุมชน ซึ่งประกอบด้วย

  • โครงงานระดับ ปวส. ได้แก่ โครงงานการพัฒนาฉนวนกันความร้อนหลังคาจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ และยางพารา ของวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี กับโครงงานการศึกษา และพัฒนาอัตราส่วนที่เหมาะสม ในการขึ้นรูปเส้นใยกล้วยเป็นภาชนะใส่อาหาร ให้มีคุณภาพในการกันน้ำ ของวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จ. ศรีสะเกษ
  • โครงงานที่ได้รับการคัดเลือกระดับ ปวช. ได้แก่ โครงงานการศึกษาอาหารของกิ้งกือที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณ และการขับมูลของกิ้งกือ ของวิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล จ. อุบลราชธานี เพื่อนำไปทำปุ๋ยการเกษตร กับโครงงานฟิล์มเคลือบแผลจากเพคตินและแกนปลาหมึกกล้วย ของวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จ. นครราชสีมา เพื่อใช้ในการป้องกันน้ำเข้าแผล

 ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/ES2Dt
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน