ธุรกิจ

เงินติดล้อฯ สนับสนุนโครงการกำลังใจในพระดำริฯ


เงินติดล้อ กำลังใจ เขาพริก 4

เงินติดล้อ กำลังใจ เขาพริก 5

เงินติดล้อ กำลังใจ เขาพริก 7

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด สนับสนุนโครงการกำลังใจในพระดำริฯ จัดกิจกรรม “ความรู้ทางการเงินเพื่อการประกอบอาชีพ” โดย มิ่งขวัญ ประเสริฐศิวพร ผู้เชี่ยวชาญการฝึกอบรม พร้อมทีมงานร่วมจัดกิจกรรมสร้างความรู้ด้านการบริหารเงินทุนในการประกอบอาชีพให้กับผู้ก้าวพลาดที่เข้าร่วมโครงการกำลังใจ และกำลังจะพ้นโทษ เพื่อเตรียมความพร้อมคืนคนดีสู่สังคม โดยได้รับเกียรติจาก พยอม ราชสม หัวหน้ากลุ่มงานนวัตกรรมและพัฒนาระบบงานฯ กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนโครงการกำลังใจในพระดำริฯ และ ธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ให้การต้อนรับ และร่วมสนุกกับกิจกรรมฝึกอบรมอย่างใกล้ชิด ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จ. นครราชสีมา

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ ที่มุ่งมั่นสร้างโอกาสด้านการเงินให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบอาชีพอิสระ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่เป็นธรรมและโปร่งใส ได้ริเริ่มโครงการให้ความรู้ทางการเงิน แก่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ในปี 2555 ก่อนจะขยายโครงการไปสู่ชุมชน ภายใต้ “โครงการนำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้” โดยมุ่งให้ความรู้เบื้องต้นทางการเงิน การบริหารรายรับรายจ่าย และการออมเพื่อการลงทุน รวมถึงวิธีการใช้เทคโนโลยีทำธุรกรรมด้านการเงินเพื่อความสะดวก และลดต้นทุน ให้แก่ กลุ่มผู้มีรายน้อย หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ รวมถึงพ่อค้าแม่ค้า พนักงานโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานชาวเงินติดล้ออาสาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ และเข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างโอกาสทางการเงินให้แก่ผู้คน และยังคงเดินหน้าสร้างความรู้ด้านการเงินอย่างต่อเนื่อง

ผู้สนใจเยี่ยมชมข้อมูลเงินติดล้อได้ที่ www.ngerntidlor.com หรือติดต่อ call center 08-8088-0880------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/qCORK
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 10:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน