ธุรกิจ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ติดตามผลโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน


อานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนประกันภัยพืชผล และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่รับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร. อีสาน) วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ “ทุ่งกุลาร้องไห้” อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่สมาคมฯ ได้ร่วมให้การสนับสนุนขุดบ่อน้ำให้จำนวน 10 บ่อ แบ่งเป็นบ่อเปิด ขนาด 40×40×10 ม. จำนวน 4 บ่อเปิด ขนาด 10×10×10 ม. จำนวน 4 บ่อ และบ่อแบบ 2 in 1 จำนวน 2 บ่อ เพื่อให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้การจัดการน้ำครบวงจรด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน” เพื่อให้เป็นต้นแบบการจัดการน้ำใต้ดินในพื้นที่แห้งแล้งที่อยู่นอกเขตชลประทาน พร้อมทำเป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง และพืชผลนอกฤดูกาล” โดยมี อาจารย์สุบรรณ ทุมมา หัวหน้าศูนย์วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีทุ่งกุลาร้องไห้ บรรยายสรุปพร้อมพาเยี่ยมชมพื้นที่การเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่ใช้ประโยชน์จากน้ำในบ่อธนาคารน้ำใต้ดินที่สมาคมฯ ให้การสนันสนุน เช่น แตงโม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร. อีสาน) วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/xSapm
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 10:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน