ธุรกิจ

วิริยะประกันภัยฯ ร่วมสนับสนุน “คปภ.เพื่อชุมชน” ปี 2563


ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เยี่ยมชมบูธกิจกรรมของ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี พิชัย รักพานิช ผู้จัดการขาย และขยายงาน ฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 (ภาคกลาง และภาคตะวันตก) พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับในโอกาสที่บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนโครงการ “คปภ. เพื่อชุมชน” ประจำปี 2563 (ลงพื้นที่ครั้งที่ 1) ชุมชนบ้านวังกะ โดยงานจัดขึ้น ณ ศาลาประชาคม วัดวังวิเวการาม ต. หนองลู อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี

สำหรับโครงการ “คปภ. เพื่อชุมชน” ครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดย สำนักงาน คปภ. ร่วมกับ ภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ร่วมบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมความรู้ด้านการประกันภัยเชิงรุกไปสู่ประชาชนทุกระดับ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิต และทรัพย์สินของตนเอง และครอบครัวได้อย่างเหมาะสม พร้อมลงพื้นที่ชุมชนถอดบทเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับการประกันภัยที่น่าสนใจ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับทราบปัญหา และความต้องการของชุมชน เพื่อนำระบบประกันภัยมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ชุมชนที่ได้รับคัดเลือกจากทั่วประเทศ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้ารวังกะ จ. กาญจนบุรี, ชุมชนบ้านแหลมมะขาม จ. ตราด, ชุมชนนาอ้อ จ. เลย, ชุมชนบ้านคีรีวง จ. นครศรีธรรมราช และชุมชนปางห้า จ. เชียงราย------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/hHqE3
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 10:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน