ธุรกิจ

สสปน.เสวนา “World’s 360o-When Hygiene Becomes The New Norm”


สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) ในฐานะองค์กรที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ กำหนดจัดงานเสวนา “World’s 360o-When Hygiene Becomes The New Norm” 360 องศาโลก เมื่อ hygiene กลายเป็นวิถีปกติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัย และวิถีใหม่ของอุตสาหกรรมไมซ์ เสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการไมช์ ให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินการเพื่อลดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ในกิจกรรมไมซ์ และเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถปรับรูปแบบการดำเนินกิจการธุรกิจไมซ์ ให้เข้ากับยุคนิวนอร์มอล (New Normal)

การเสวนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์ ที่จะมาร่วมเสวนาในหลากหลายแง่มุมในแนวทางการปรับธุรกิจไมซ์ในยุคนิวนอร์มอล อาทิ

249755

หัวข้อ “แนวปฏิบัติด้านสุขอนามัย และวิถีใหม่ของอุตสาหกรรมไมซ์” โดย อรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สสปน.

249761

หัวข้อ “สู่ยุคใหม่ของโลกการศึกษาแบบ New Norm-ผสมผสานศาสตร์การสอนกับโลกดิจิทอล” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

249765

หัวข้อ “MICE ใหม่ใส่ใจโลก-เทคโนโลยีสอดประสานเพื่อสร้างสรรค์” โดย จอห์น รัตนเวโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สแพลช อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด

249766

หัวข้อ “Scrub Up Your MICE Venue: Hardware & Software for Hybrid Event” โดย Ferry Tjahjono Director of Sales, Centara Grand at Centralworld

249763

หัวข้อ “Festival และ Mega Events ท้าทายและสนุกได้ในแบบรักษาระยะห่าง” โดย รัฐ จิโรจน์วณิชชากร กรรมการผู้จัดการ ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

249760

จิรุตต์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.

 

 

 

 

 ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : สายชล อรรถาเวช
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/uibMj
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 20:45 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน