ธุรกิจ

“IDEMITSU” พลิกโฉมบแรนด์ครั้งใหญ่ เน้นบริการที่เข้าถึง และครองใจ


บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นภายใต้บแรนด์ IDEMITSU และ DAPHNE ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่นในประเทศไทยยาวนานมากกว่า 50 ปี พลิกโฉมปรับเปลี่ยนบแรนด์โลโกใหม่ พร้อมปักหมุดลุยทั่วประเทศ เน้นบริการที่เข้าถึง และโดนใจ ภายใต้การเติบโต และความก้าวหน้าของบริษัทฯ ตามนโยบายคุณภาพ “เราจะผลิต และส่งมอบสินค้าที่ได้มาตรฐาน พร้อมให้บริการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ”

ด้วยการสนับสนุนจากผู้ร่วมทุน Idemitsu Kosan Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น ที่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของบแรนด์ และผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง โดยทำการพลิกโฉมบแรนด์โลโกใหม่ ทั้งบแรนด์ IDEMITSU และศูนย์บริการเปลี่ยนถ่าย ที่ยังคงมุ่งเน้นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ส่งมอบพลังงานที่มีคุณค่า ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ยึดแนวคิดปรัชญาตามหลักการที่ว่า “การบริหารธุรกิจต้องมาจากตัวบุคคล”

การออกแบบทั้งหมดจะอยู่บนพื้นฐานของ Idemitsu Kosan Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งไม่เพียงมุ่งเน้นในการส่งมอบบริการ ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น และกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมเท่านั้น หากในอนาคตยังคำนึงถึงผู้คน และสังคม ด้วยการสนับสนุนระบบขนส่ง และส่งมอบจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

ทั้งนี้หัวใจสำคัญ คือ การสื่อสารถึงการก้าวไปสู่อนาคต พร้อมทั้งสืบทอดทัศนคติ และอัตลักษณ์ของบริษัท นำมาสู่บแรนด์โลโกใหม่ที่ออกแบบให้มีทั้งสัญลักษณ์ Apollo” และตัวอักษร idemitsu”  มีทั้งรูปแบบ “แนวตั้ง” และ “แนวนอน” โดยเป็นการชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาบแรนด์ที่จะมีความก้าวหน้าอยู่เสมอ และสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการทางการตลาด

รูปลักษณ์ (Apollo) เปรียบเสมือนเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ เป็นพลังแห่งแสงสว่าง และดวงอาทิตย์ ก็คือ สัญลักษณ์ และต้นกำเนิดของญี่ปุ่น

ตัวอักษร (idemitsu) ปรับใช้ตัวอักษรตัวเล็ก แทนตัวอักษรตัวใหญ่ (IDEMITSU) ถูกออกแบบให้แสดงถึงความเรียบง่าย และดูกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว พร้อมกับรูปลักษณ์ใหม่ที่เกิดขึ้น

สี (Color) ประกอบไปด้วย 2 สี คือ สีแดง และสีเทา สีแดง สื่อถึง ความเป็นญี่ปุ่น และสีเทาที่กลมกลืนดั่งสีน้ำหมึก ให้ความรู้สึกที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของ idemitsu

การเปลี่ยนแปลงโลโกใหม่ในครั้งนี้ จะยังคงลักษณะโลโกเดิม ซึ่งได้ทำการตัดทอนรายละเอียดที่ฟุ่มเฟือยออก เหลือไว้แค่ส่วนสำคัญของโลโก โดยเปลี่ยนให้เข้ากับทเรนด์ในยุคนี้ที่มีความมีนีมอล เรียบง่าย แต่ดูทันสมัย และเข้าถึงง่าย เพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ทำให้จดจำได้ง่ายขึ้น ซึ่งโลโกตัวอักษร “idemitsu” จะถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของผู้จำหน่าย

โดยโลโกใหม่จะเริ่มปรากฏให้เห็นเร็วๆ นี้ ซึ่งจะถูกผสานเข้ากับสื่อต่างๆ ตั้งแต่หัวจดหมาย และสัญลักษณ์ของผู้จำหน่ายไปจนถึงโซเชียลมีเดีย สื่อโฆษณาต่างๆ ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ซึ่งในระหว่างนี้อาจทำให้เห็นโลโก้ใหม่และโลโก้เก่าปรากฎควบคู่กันไปเป็นระยะเวลาหนึ่ง

จากนี้เป็นต้นไป IDEMITSU จะมุ่งส่งมอบคุณค่าของความเป็นพันธมิตรที่ร่วมคิดร่วมทำกับลูกค้า และคู่ค้า เพื่อสรรค์สร้างให้เกิดสิ่งที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป และเติบโตไปพร้อมๆ กัน

 



------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/JDUKv
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 17:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน