ธุรกิจ

Dim Light Ads จาก กรุงศรี ออโต้ ลดแสงไฟจอโฆษณาตอนกลางคืน


ป้ายโฆษณาที่เป็นที่จดจำมักมีองค์ประกอบภาพที่โดดเด่นสะดุดตา แต่ป้ายโฆษณาของโครงการ “Dim Light Ads” โดย “กรุงศรี ออโต้” กลับเลือกที่จะเปลี่ยนสื่อโฆษณากลางแจ้งให้กลายเป็นการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นความปลอดภัยท้องถนนได้อย่างแยบยล จนสามารถคว้ารางวัลจากเวทีโฆษณาจำนวน 3 รางวัลจาก 2 เวทีในระดับประเทศ และระดับเอเชีย

จากรายงานของสหรัฐอเมริกาในปี 2561 โดย Insurance Information Institute (III) พบว่า อุบัติเหตุบนท้องถนนจำนวน 6-9 % เกิดจากปัจจัยภายนอกที่เบี่ยงเบนความสนใจของผู้ขับขี่ รวมไปถึงป้ายโฆษณาจอ LED ขนาดใหญ่ ซึ่งส่งแสงที่สว่างจ้าในตอนกลางคืน และทำให้ทัศนวิสัยของผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนลดลง จนอาจเกิดภาวะสูญเสียการมองเห็นชั่วขณะ (Momentary Blindness) สำหรับในประเทศไทย สื่อโฆษณาดิจิทอลมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของ Plan B Media ผู้นำด้านสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย พบว่า จำนวนสื่อโฆษณาดิจิทอลนอกที่อยู่อาศัยในเครือข่ายของบริษัทฯ เติบโตขึ้นกว่าเท่าตัวในปีที่ผ่านมา โดยจาก 400 จอภาพในปี 2561 เป็น 943 จอภาพในปี 2562¹

กรุงศรี ออโต้” ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงสร้างสรรค์โครงการ Dim Light Ads ด้วยการลดแสงไฟของโฆษณาทั้งหมดของกรุงศรี ออโต้ บนจอ LED จำนวน 112 ป้าย ซึ่งมีอัตราการมองเห็นเฉลี่ย 133 ล้านครั้งภายใน 1 เดือนหลังจากเริ่มแคมเปญ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา โดยอีกหนึ่งความน่าสนใจของโครงการ คือ เป็นการลดความสว่าง (Brightness) แต่ผู้สัญจรไปมายังสามารถมองเห็นภาพต่างๆ ได้ชัดเจน ซึ่งต้องอาศัยการลดค่าความเปรียบต่าง (Contrast) เพิ่มสี (Color) และเน้นพื้นที่โทนมืดของภาพ (Highlight) ให้เด่นชัดขึ้น ทำให้สามารถลดความสว่างของจอ LED ปกติซึ่งมีค่าความสว่างประมาณ 800 ลักซ์ ให้เหลือ 200 ลักซ์ โดยเป็นค่าความสว่างที่ปลอดภัยต่อการมองเห็น

KA_02

ความแตกต่างระหว่างภาพก่อนลดความสว่างจอโฆษณา และหลังจากลดความสว่าง

โครงการ Dim Light Ads เป็นหนึ่งในโครงการ Let’sponsible หรือ Responsible ของกรุงศรี ออโต้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยทุกคนสามารถเริ่มได้ที่ตนเอง และร่วมปลูกฝังความรับผิดชอบนี้ไปยังคนใกล้ชิด ถือเป็นการสร้างสรรค์งานโฆษณาเชิงสังคม ที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่การนำเสนอแนวทางปฏิบัติแก่บแรนด์อื่นๆ เท่านั้น แต่ยังเป็นการลงมือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ด้วยการทำให้สื่อโฆษณาเป็นมิตรกับผู้ใช้ท้องถนนมากขึ้น โดยวันนี้ กรุงศรี ออโต้ ยังคงปรับลดความสว่างของโฆษณาทั้งหมดบนสื่อ LED ของ Plan B Media ลง 20 % แม้จะสิ้นสุดแคมเปญไปแล้ว

นางกฤติยา ศรีสนิท ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ (1)

กฤติยา ศรีสนิท ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

กฤติยา ศรีสนิท ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เผยแนวคิด และความสำเร็จของโครงการนี้ว่า “กรุงศรี ออโต้ ยึดมั่นในการเป็นผู้ให้บริการสินเชื่ออย่างรับผิดชอบ โครงการ Dim Light Ads เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนถึงความห่วงใยของเรา และความเข้าใจผู้ใช้รถทุกคน เราจึงภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่โครงการดังกล่าวได้รับ 3 รางวัลจาก 2 เวที ได้แก่ รางวัล Bronze หมวด Good สาขา Good for People และรางวัล Bronze หมวด Media สาขา Corporate Image/Corporate Social Responsibility จาก Adman 2019  ซึ่งเป็นเวทีการประกวดของประเทศไทย และรางวัล Campaign Brief’s The Work 2019 ในสาขา Work for good ซึ่งเป็นเวทีระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค”

Adman Awards เป็นการประกวดผลงานด้านการสื่อสารการตลาดซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ครอบคลุมการสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลาย รวมไปถึงกลยุทธ์การใช้สื่อในรูปแบบใหม่ๆ ในขณะที่รางวัล The Work ซึ่งก่อตั้งโดยสื่อด้านโฆษณาสร้างสรรค์ระดับโลกอย่าง Campaign Brief เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผลงานโฆษณาที่โดดเด่นจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ เอเชีย และได้รับรางวัลจากเวทีอื่นมาแล้ว จึงนับเป็นอีกหนึ่งเครื่องการันตีความสำเร็จของโครงการ Dim Light Ads โดยกรุงศรี ออโต้ ได้เป็นอย่างดี

 

อ้างอิงข้อมูล

1https://investor.planbmedia.co.th/download.html------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/ccUVv
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 14:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน