ธุรกิจ

กลุ่ม ปตท. สนับสนุนการจ้างงาน


กลุ่ม ปตท. ร่วมกระตุ้นระบบเศรษฐกิจไทย และพัฒนาสังคม สนับสนุนนโยบายภาครัฐ ภายใต้ โครงการ “Restart Thailand  เตรียมจ้างแรงงานสำหรับการขยายธุรกิจ และโครงการก่อสร้างต่างๆ ในปี 2564 กว่า 22,000 อัตรา พร้อมจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ระดับ ปวช.-ปริญญาตรีกว่า 2,630 อัตรา เป็นระยะเวลา 12 เดือน  ผ่านโครงการพัฒนาสังคม 3 ด้าน ทั้งส่งเสริมการศึกษาเยาวชน พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และวิจัยดูแลพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ เสริมการดูแลสังคมสู้ภัย COVID-19 ให้ชุมชนยิ้มได้ 

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า กลุ่ม ปตท. พร้อมเร่งเดินหน้าการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ทุกโครงการตามแผนงาน  เพื่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศอย่างต่อเนื่อง  และเตรียมจ้างแรงงาน และนักศึกษาจบใหม่รวมกว่า 25,000 อัตราระหว่างปี 2563-2564 ภายใต้ โครงการ “Restart Thailand  เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างทักษะอาชีพให้กับคนรุ่นใหม่ในทุกภูมิภาค พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น และระบบเศรษฐกิจไทย สอดคล้องกับนโยบายของ กลุ่ม ปตท. ในการพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เติบโตไปด้วยกัน  ประกอบด้วย

·      การจ้างแรงงานผ่านเครือข่ายกลุ่ม ปตท. เพื่อการขยายธุรกิจ และโครงการก่อสร้างต่างๆ กว่า 22,000 อัตรา  จากปัจจุบันที่มีการจ้างแรงงานผ่านผู้รับเหมาในโครงการก่อสร้างอยู่แล้ว 30,000 อัตรา  

·      การจัดจ้างนักศึกษาจบใหม่ ระดับ  ปวช. ปวส. อาชีวศึกษา และปริญญาตรี ที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือก และมีภูมิลำเนาในพื้นที่ปฏิบัติงาน จำนวน 2,630 อัตรา ให้มีรายได้ และโอกาสในการฝึกฝนทักษะอาชีพ ภายใต้สัญญาจ้างระยะเวลา 12 เดือน     

·      การเปิดรับพนักงานเพิ่มเติมในตำแหน่งที่ว่างในช่วงปี 2563-2564 ประมาณ 1,000 อัตรา เพื่อผลักดันการดำเนินธุรกิจให้เดินหน้าตามเป้าหมาย   

          ในส่วนของการจัดจ้างนักศึกษาจบใหม่เข้าทำงานเสริมทักษะอาชีพในปี 2564 นั้น  กลุ่ม ปตท. จะจัดการอบรมเพื่อเสริมทักษะความรู้ให้กับน้องๆ นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามภูมิลำเนาของตน ผ่านโครงการพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่นรวม 3 ด้าน

          ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับเยาวชน  ผ่านงานครูผู้ช่วยสอน เพื่อยกระดับการเรียนรู้วิชาสามัญพื้นฐาน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ รวมถึงวิชาภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

            ด้านพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่น โดยฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการ ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมพลังงานเพื่อการเกษตร (Smart Farming) และฝึกอบรมทักษะการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Smart Marketing) อาทิ สินค้า แหล่งท่องเที่ยว และการบริการ ผ่านการสำรวจ และเก็บข้อมูลศักยภาพพื้นที่ และความพร้อมของชุมชน

ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในโครงการ Ocean for Life ของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) อาทิ การสร้างศูนย์เพาะพันธุ์ลูกปู การจัดตั้งศูนย์เพื่ออนุรักษ์ และเพาะพันธุ์เต่าทะเล รวมทั้ง โครงการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศ ผ่านงานพัฒนา และการวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ  โครงการวิจัยป่าไม้ และระบบนิเวศ  โครงการพัฒนาสวนป่าครัวเรือน เป็นต้น

นอกจากนั้น โครงการ “Restart Thailand ยังมีพโรแกรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยให้หน่วยงานภายในองค์กรจัดกิจกรรมสัมมนานอกสถานที่สำหรับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เพื่อสนับสนุนให้เกิดการกระจายเม็ดเงินสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้ง กำลังจัดทำโครงการให้ ปตท. และพนักงาน ร่วมกันกระตุ้นการท่องเที่ยว เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง โดยจะแจ้งรายละเอียดของพโรแกรมให้ทราบต่อไป

       ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/bYlju
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน