ธุรกิจ

ปตท.ผนึกเครือรพ.พญาไท-เปาโล พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์


วิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี และวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อัฐ ทองแตง ประธานคณะผู้บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล ผศ. นพ. วีรยะ เภาเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์เร่งรัดวิจัย และนวัตกรรมเอกชน เครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล และอรุณรัตน์ วุฒิมงคลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันนวัตกรรม ปตท. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย์ ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) (เครือโรงพยาบาลพญาไท-เครือโรงพยาบาลเปาโล) โดยมุ่งพัฒนาความร่วมมือด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ ผ่านโครงการนำร่องที่จะผลักดันสู่เชิงพาณิชย์ “วัสดุปิดแผลไบโอเซลลูโลส” (BioCellulose for Wound Dressing) และร่วมแสวงหาโอกาสในการพัฒนางานวิจัยวางรากฐาน และสร้างต้นแบบนวัตกรรมเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ไทย ให้มีศักยภาพการแข่งขันเทียบเท่าระดับสากล สอดรับกับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ช่วยลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/DoKoN
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 13:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน