ธุรกิจ

ทิพยประกันภัยฯ ยกระดับเป็น “บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)”


สมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ ดร. สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมนำเสนอแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นยกฐานะเป็น “บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)” ต่อผู้ถือหุ้น ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 1 กันยายน 2563 เพื่อตอกย้ำความมั่นใจเพิ่มประสิทธิภาพ และความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการองค์กร รวมทั้งตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของตลาดประกันภัยในยุคดิจิทอล (Digital Insurance) ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยบริษัทฯ มีแผนธุรกิจที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจประกันภัย และธุรกิจที่สามารถสนับสนุนธุรกิจประกันภัยที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ผ่านบริษัท โฮลดิ้งส์ เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ หรือ Ecosystem ในการให้บริการผู้บริโภคอย่างครบวงจร และสร้างโอกาสการเป็นผู้นำ หรือ First Mover ให้ขยายตัวอย่างก้าวกระโดดในธุรกิจประกันภัยอีกครั้ง นอกจากนี้ บริษัทโฮลดิ้งส์ ยังมีแผนที่จะขยายธุรกิจไปในกลุ่มประเทศในอาเซียน และลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย (Insurance Related) เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายของการเป็น “ผู้นำในกลุ่มธุรกิจประกันภัยในภูมิภาค” ต่อไป โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการบริหารการจัดการของบริษัทฯ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

ทั้งนี้คาดว่ากระบวนการในการปรับโครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ และหุ้นของบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหุ้นของบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ภายในเดือนมีนาคม 2564------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/jqwZS
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 14:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน