ธุรกิจ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ต่อยอดโครงการธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่ “ทุ่งกุลาร้องไห้”


สมาคมประกันวินาศภัยไทย นำโดย กี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร และผู้บริหารสมาคมฯ เข้าประชุมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร. อีสาน) โดยมี ผศ. ดร. วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี ผศ. ดร. เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และการรับประกันคุณภาพ และ ผศ. ดร. เอนก เจริญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และโครงการพิเศษ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา

ต่อยอดโครงการธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่ “ทุ่งกุลาร้องไห้” (2)

กี่เดช เปิดเผยว่า จากการพบปะหารือกันในครั้งนี้ จะเป็นการต่อยอดโครงการธนาคารน้ำใต้ดินที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ดำเนินการขุดบ่อธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ในตำบลเด่นราษฎร์ และตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3,095 บ่อ เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว และได้ส่งมอบให้กับทางจังหวัดร้อยเอ็ดไว้เป็นสาธารณประโยชน์ของชุมชน ซึ่งเป็นโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน “หนองฮีโมเดล” ที่สมบูรณ์แบบแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ต่อยอดโครงการธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่ “ทุ่งกุลาร้องไห้” (5)

ต่อมาทางคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ และคณะกรรมการกองทุนประกันภัยพืชผล ได้มีดำริที่จะสนับสนุนการต่อยอดโครงการร่วมกับ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร. อีสาน) วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้” ที่อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สร้างน้ำกลางดินทรายบนจุดสูงสุดของที่ราบสูง เพื่อให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้การจัดการน้ำครบวงจรด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน” เพื่อให้เป็นต้นแบบการจัดการน้ำใต้ดินในพื้นที่แห้งแล้งที่อยู่นอกเขตชลประทาน พร้อมทำเป็น “ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง และพืชผลนอกฤดูกาล” ในภาคอีสาน เพื่อให้เกษตรกรได้เข้ามาศึกษา และขยายผลของวิธีการทำเกษตรกรรมสมัยใหม่ให้เกิดการพัฒนา และสร้างความยั่งยืนในชีวิตของตนเอง ที่ผ่านมาทาง มทร. อีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้ขุดบ่อธนาคารน้ำใต้ดินไว้แล้วจำนวนหนึ่ง แต่เนื่องจากเป็นพื้นที่แห้งแล้งจัด น้ำจึงไม่เพียงพอ เมื่อเป็นเช่นนี้ สมาคมฯ จึงสนับสนุนงบประมาณให้ขุดเพิ่มอีก 10 บ่อ แยกเป็นบ่อเปิด ขนาด 40×40×10 ม. จำนวน 4 บ่อเปิด ขนาด 10×10×10 ม. อีก 4 บ่อ และบ่อแบบ 2 in 1อีก 2 บ่อ ซึ่งการสนับสนุนของสมาคมฯ ในครั้งนี้ทำให้โครงการบริหารจัดการน้ำของมหาวิทยาลัยนั้นครบสมบูรณ์ตามแผนที่วางไว้ และสามารถดำเนินการเพาะปลูก และพัฒนาพันธุ์พืชเพื่อสร้างประโยชน์ต่อเกษตรกร และชุมชนต่อไปได้

“นี่คือ การเข้าไปช่วยเติมเต็มในการแก้ปัญหาน้ำของทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งที่ผ่านมาทาง มทร. อีสาน ได้ทำไปในระดับหนึ่งแล้ว จากไม่มีน้ำทำให้มีน้ำ จากหน้าแล้งปลูกอะไรไม่ได้เลย ก็สามารถปลูกพืชผัก ฟักทอง ปลูกถั่วลิสงได้ จากมีแต่ทรายหนาๆ สูงๆ ไม่มีหญ้าก็สามารถปลูกหญ้าเลี้ยงควายได้ ซึ่งเป็นความพยายามช่วยเหลือเกษตรกรของสมาคมประกันวินาศภัยไทยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย” กี่เดช กล่าวปิดท้าย------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/pOO2N
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน