ธุรกิจ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย อบรมการใช้งานแอพพลิเคชันใหม่ สำหรับการรายงานความเสียหาย


กี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดการอบรมความรู้ เรื่อง การใช้งานแอพพลิเคชัน “มะลิซ้อน” และ “รีคัลท์” สำหรับการรายงานความเสียหาย โครงการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 (ครั้งที่ 1) ให้แก่เจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการใช้งาน และสามารถนำไปถ่ายทอดต่อให้กับเกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และใช้งานได้อย่างถูกต้องต่อไป โดยมี กชปภัทร บุญเทียมทัด ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจประกันภัย  ธกส. และพุทธภรณ์ วงศ์รอด ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. ภาค 4 (นครราชสีมา) ให้เกียรติเข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ ในปี 2563 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้พัฒนาแอพพลิเคชันเพื่อเกษตรกร ในโครงการประกันภัยข้าวนาปี และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้ในการรายงานความเสียหายจากภัยธรรมชาติได้สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น ผ่านแอพพลิเคชันที่มีชื่อว่า “มะลิซ้อน” และ “รีคัลท์” ที่จะช่วยลดขั้นตอน และระยะเวลาในการรายงานความเสียหายของพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ช่วยในการเก็บข้อมูลเกษตรกร รูปภาพความเสียหายพร้อมตำแหน่งสถานที่ประสบภัยพิบัติได้ทันที และช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยได้อย่างครอบคลุม และรวดเร็วยิ่งขึ้น------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/KGv4H
วันที่เผยแพร่ : วันอาทิตย์ ที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 09:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน