ธุรกิจ

กลุ่ม ปตท. เปิดร้าน Cafe Amazon for Chance สาขาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หาดเตยงาม


กลุ่ม ปตท. นำโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท. สผ.)  บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) OR (โออาร์) และบริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ร่วมกับ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ นำโดย พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมเปิดร้าน Cafe Amazon (คาเฟ อเมซอน) เพื่อการสร้างโอกาส หรือ Cafe Amazon for Chance สาขาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หาดเตยงาม อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี ซึ่งเป็นสาขาแรกที่ให้บริการโดยทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บจากการรบ และครอบครัว ได้เข้ามาทำงานเป็นบาริสตา เพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมความเท่าเทียมแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผ่านการดำเนินงานของ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ที่จัดตั้งขึ้นโดย ปตท. และ บริษัท Flagship เพื่อดำเนินงานด้าน Social Enterprise ของกลุ่ม ปตท.

กฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด พัฒนาโครงการ Cafe Amazon for Chance ด้วยการนำรูปแบบทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จของร้านกาแฟ Cafe Amazon ของ OR ที่มีจำนวนมากกว่า 3,000 สาขา ทั้งใน และต่างประเทศ มาออกแบบเป็นธุรกิจเพื่อสังคมให้ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ โดยผลกำไรจากการดำเนินงานจะนำไปใช้เพื่อขยายผลในการสร้างสาขาเพื่อผู้ด้อยโอกาสแห่งต่อไป ทั้งนี้สำหรับสาขาหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินนี้ ยังจะนำผลกำไรส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมการอนุบาล และรักษาเต่าทะเลที่บาดเจ็บที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ซึ่ง ปตท. สผ. ให้การสนับสนุนการปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ในการตรวจรักษา และผ่าตัดเต่าทะเลให้กับโรงพยาบาลเต่าทะเล ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล บริเวณฐานทัพเรือแห่งนี้

ปัจจุบัน Cafe Amazon for Chance เปิดให้บริการแล้ว 9  สาขา สามารถสร้างอาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่องแล้วกว่า 33 คน ประกอบด้วย ผู้พิการทางการได้ยิน 23 คน ผู้พิการทางการเรียนรู้ คน  ผู้สูงวัย คน  ทหารผ่านศึกที่พิการ และครอบครัว คน  โดยตั้งเป้าหมายขยายสาขาเพิ่มให้ครบ 12 แห่ง ภายในสิ้นปี 2563 เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสได้มีโอกาสสร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมสร้างกำลังใจ และความภาคภูมิใจที่สามารถพึ่งพาตนเองได้  ที่สำคัญยังได้รับความรู้ ทักษะการเป็นบาริสตา และการประกอบธุรกิจการขายเครื่องดื่มตามมาตรฐานของร้าน Cafe Amazon โดยต้องเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนเป็นเวลากว่า เดือน  เพื่อให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในทุกบทบาทภายในร้าน  และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพส่วนตัวได้ในอนาคต------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/UiVg6
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 13:00 นาฬิกา
เพิ่มเพื่อน