ธุรกิจ

ปตท. จับมือ สผ.เปิดตัว Digital Platform พัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม


วิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ชาญศักดิ์ ชื่นชม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและบริหารโครงการ พร้อมด้วย ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสาวภา หิญชีระนันทน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ร่วมเปิดตัว Digital Platform Smart EIA Regulatory Screening System” สำหรับกลั่นกรองประเภท และขนาดโครงการด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐาน ที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นครั้งแรกของประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการทั่วไปในการวางแผนลงทุนพัฒนาโครงการด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายด้าน EIA ของประเทศ สอดคล้องกับพันธกิจของ ปตท. ที่มุ่งขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม นำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ และคุณภาพชีวิตของคนไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/GV9NO
วันที่เผยแพร่ : วันอังคาร ที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 09:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน