ธุรกิจ

แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย)ฯ อบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน


บริษัท แอ็กซอลตา โค้ทติ้ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำระบบสีพ่นรถยนต์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค อุบลราชธานี จัดอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือด้านช่างสีรถยนต์ ด้วยผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์ Cromax (คโรแมกซ์) ซึ่งเป็นความร่วมมือที่มีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กิจกรรมอบรมดังกล่าวช่วยสร้างแรงงานคุณภาพป้อนสู่ตลาด ไม่เพียงแต่ในจังหวัดอุบลราชธานี หรือจังหวัดใกล้เคียงเท่านั้น แต่ทักษะจากบุคลากรที่มีคุณภาพ จะส่งต่องานสู่ตลาดรถยนต์ทั่วประเทศต่อไป

 

จำนวนรถยนต์ที่จำหน่ายในตลาดประเทศไทย จากภาคตะวันออกมีราว 32 % ดังนั้น สถานประกอบการ ศูนย์ซ่อม ต้องมีจำนวนมากเพียงพอ และได้มาตรฐาน รองรับการซ่อมทั้งขนาดเล็ก และใหญ่ แอกซอลตา โดยสีพ่นรถยนต์ Cromax เล็งเห็นถึงความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมเป็นเลิศผสานกับทักษะฝีมือแรงงานที่ได้มาตรฐาน รองรับการเติบโตของตลาดรถยนต์ในประเทศ จึงจัดกิจกรรม และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดในปัจจุบัน และอนาคต โดยหลักสูตรในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน  ร่วมจัดกิจกรรมกับผู้แทนจำหน่าย หจก. ยูบี เพ้นท์ จ. อุบลราชธานี ------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/sEvYA
วันที่เผยแพร่ : วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน