ธุรกิจ

วิริยะประกันภัยฯ และ คปภ. ร่วมมอบความคุ้มครอง รถรางล้อยางนำเที่ยว แก่ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา


พรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับมอบกรมธรรม์ประกันภัยรถรางล้อยางนำเที่ยว จาก ธีระศักดิ์ ปานประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคเณศ มากเจริญ ผู้จัดการสาขาพระนครศรีอยุธยา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ร่วมกันสนับสนุนให้รถรางล้อยางนำเที่ยวมีความคุ้มครองด้านประกันภัย ทั้งยังสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการเกิดความอุ่นใจ และรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

อนึ่งศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาแห่งนี้ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2530 โดยเกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นที่มีมายาวนาน และศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาได้เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว และผู้สนใจได้มาศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2533 จนเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยที่มีความสำคัญ และอยู่คู่กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงต้องปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยว และผู้มาใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุด------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/XvTxA
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน