ธุรกิจ

วชิระ เรืองมาลัย เผยนโยบายขับเคลื่อน สรยท.


“วชิระ เรืองมาลัย” นายกสมาคม สรยท. คนใหม่ เผยนโยบายขับเคลื่อนสมาคมฯ สู่ความก้าวหน้า สานต่อนโยบายที่ดีของคณะกรรมการชุดเก่า พร้อมผลักดันนำชื่อเสียงสมาคมฯ ให้ขจรไกลในวงกว้าง ด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรสู่ภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน เดินหน้ายกระดับทักษะวิชาชีพและสวัสดิการให้แก่สมาชิกในยุคดิจิทอล มั่นใจด้วยพลังของทีมงานบริหารคุณภาพ และผสานความร่วมมือของสมาชิกในทุกกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์

วชิระ เรืองมาลัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) หรือ (Thailand Automotive Journalists Association : TAJA) เปิดเผยว่า หลังจากได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) ทีมงานคณะกรรมการบริหารได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานสมาคมฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้าเพื่อประโยชน์ของสมาชิกทั้งในทักษะวิชาชีพ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังจะช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมยานยนต์ได้เจริญก้าวหน้าเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

“สำหรับสิ่งที่อยากทำให้เกิดเป็นรูปธรรมในการทำหน้าที่ของนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการชุดปี 2563 – 2565 ต้องการสร้างผลงานที่แตกต่าง อาทิ การเชื่อมโยงเครือข่ายของสมาคมฯ และเผยแพร่ชื่อเสียงองค์กรออกไปสู่สังคมในวงกว้างนอกเหนือขอบข่ายของแวดวงสื่อสารมวลชน และอุตสาหกรรมธุรกิจยานยนต์ เช่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รยสท.)การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)กรมการขนส่งทางบก (ขส.ทบ.)ทหาร, ตำรวจ หรือภาคเอกชนในธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรม องค์กรอิสระต่างๆ เป็นต้น” 

นอกจากนี้ ยังจะเดินหน้าผลักดันนโยบายส่งเสริมอาชีพ และรายได้ สวัสดิการรวมทั้งพัฒนาความรู้และทักษะของสมาชิกสามัญในวิชาชีพสื่อมวลชนสายยานยนต์ทุกแขนงเพื่อสร้างกำลังใจในการประกอบวิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสมาชิกกับผู้สนับสนุน และตัวแทนประชาสัมพันธ์ การตลาด และเอเจนซีโฆษณา ในรูปแบบการสัมมนาเพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ในฐานะที่ทำงานเกี่ยวเนื่องกันกับสื่อมวลชนมาโดยตลอด เพื่อก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จในวิชาชีพและธุรกิจด้วยกัน

วชิระ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมยกระดับทักษะวิชาชีพ เพิ่มความรู้ และทักษะในวิชาชีพแบบยั่งยืนก็จะคงเดินหน้าพัฒนาต่อไป อาทิ โครงการ ให้การรับรองสมาชิกจากสมาคมฯ ว่าเป็นผู้มีวิทยฐานะ และทักษะในการขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ระดับสูงและมีความรับผิดชอบต่อสังคม หรือมีดุลยพินิจในการขับขี่ มีวุฒิภาวะ มีวัยวุฒิ และคุณวุฒิ ที่เหมาะสมในการควบคุมยานพาหนะและการใช้รถใช้ถนนตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยกับสังคมโดยส่วนรวม เพราะโดยอาชีพผู้สื่อข่าวด้านรถยนต์และจักรยานยนต์นั้นไม่เพียงแต่ใช้รถใช้ถนนเป็น และเข้าใจในกฎจราจรแต่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องนำรถใหม่ หรือจักรยานยนต์ใหม่ของบริษัทผู้จำหน่ายมาใช้เพื่อการทดสอบสมรรถนะและรีวิวด้วย ยิ่งต้องมีความรับผิดชอบในระดับที่สูงกว่า เป็นต้น

อนึ่ง คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) ประจำปี 2563 – 2565 มีทั้งหมด 15 คน ประกอบด้วย 

1. วชิระ เรืองมาลัย                 นายกสมาคมฯ

2. พุทธิ ผาสุข                        อุปนายก คนที่ 1

3. วรพล สิงห์เขียวพงษ์         อุปนายก คนที่ 2

4. รังสรร ทองภู                      กรรมการบริหารและเลขานุการ

5. กันต์ เย็นสบาย                   กรรมการบริหารและเหรัญญิก

6. กรพิทักษ์ เบญจเจริญรุจน์      กรรมการบริหาร

7. ธีระโชติ คงทน                    กรรมการบริหาร

8. นุสรา เงินเจริญ              กรรมการบริหาร

9. ไชยรัตน์ ไพศาลธนจิตร         กรรมการบริหาร

10. จิราพร ศรีอำไพ            กรรมการบริหาร

11. พิสิษฐ ภาระก้านตรง           กรรมการบริหาร

12. เอกรินทร์ อัสดรธีรยุทธ์        กรรมการบริหาร

13. รติ ปานทอง                     กรรมการบริหาร

14. พุฒิพัฒน์ สุริยะธัญสิริ          กรรมการบริหาร

15. รชฎ สุวรรณรัต                  กรรมการบริหาร------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/lsQTi
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 08:09 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน