ธุรกิจ

Honda ชวนเยาวชนร่วมโครงการ “ฮอนดา ซูเพอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2020″


เมื่อความฝันและจินตนาการของเด็กและเยาวชนจะถูกจุดประกายให้กลายเป็นจริงขึ้นมาอีกครั้งกับ โครงการ “ฮอนดา ซูเพอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2020 : คิด(ส์) กระหึ่มโลก” ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 โดย บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นเวทีที่ให้โอกาส และสนับสนุนทุกความฝันและจินตนาการของเด็กและเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 อายุไม่เกิน 12 ปี ในการส่งไอเดียสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด ปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซพท์ “Think outside the box” ชวนน้องๆ ร่วมคิดต่างอย่างสนุกสนาน โดยไม่ยึดติดอยู่กับกรอบความคิดเดิมๆ เพื่อนําไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ สำหรับน้องๆ ที่สนใจ สามารถออกแบบผลงานสิ่งประดิษฐ์ลงบนกระดาษจินตนาการ โดยดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/3gWhOIn จากนั้นส่งผลงานกลับมาที่ E-mail : honda@superjeew.com หรือทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง Honda Super Idea Contest 2020 : คิด(ส์) กระหึ่มโลก ตู้ปณ.12 ปณฝ.ไทยประกันชีวิต กรุงเทพฯ 10326 ได้ตั้งแต่วันนี้-30 กันยายน 2563

ผู้ผ่านเข้ารอบ 15 คนสุดท้ายจะมีโอกาสร่วม Exclusive Online Workshop เพื่อเสริมสร้างทักษะ พัฒนาพื้นฐานศิลปะ และปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมพร้อมในการประดิษฐ์ผลงานจริงในรอบชิงชนะเลิศ โดยสุดยอดนวัตกรรุ่นจิ๋วจะได้รับรางวัลโล่เกียรติยศพร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล และรองชนะเลิศอีก 5 รางวัล รวม 6 รางวัล อีกทั้งโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม ที่ประเทศญี่ปุ่น*

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีรางวัล “ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ” จำนวน 2 รางวัล สำหรับคุณครูผู้อยู่เบื้องหลังในการผลักดันกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนาจินตนาการสร้างสรรค์ที่เปิดกว้างของเยาวชน นำไปสู่การเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด โดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากจำนวนการส่งผลงาน และผลงานของเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละรอบ

ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/hondasuperidea หรือติดต่อศูนย์ประสานงาน โครงการ ฮอนดา ซูเพอร์ ไอเดีย คอนเทสต์ 2020 : คิด(ส์) กระหึ่มโลก ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 9.00-18.00 น. โทร. 09 – 2459 – 6513 หรือทาง LINE Official Account : @hondasuperidea

กติกาการประกวดสำหรับเยาวชน
1. เป็นประเภทเดี่ยว ชายและหญิง อายุไม่เกิน 12 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
2. ผู้สมัคร 1 คน สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน
3. ผลงานตรงตามหัวข้อ “Think outside the box” เป็นผลงานที่คิดขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเอง ห้ามลอกเลียนแบบ หรือซ้ำกับผลงานที่มีอยู่เดิม และมีประโยชน์ต่อส่วนรวม
4. ส่งผลงานพร้อมข้อมูลส่วนตัวที่ครบถ้วน และเป็นความจริง
5. ผู้ที่ผ่านเข้ารอบต้องสามารถนำเสนอผลงาน และแนวคิดได้ด้วยตนเอง

การแข่งขันทั้งหมดแบ่งออกเป็น 3 รอบ

รอบที่ 1 : กระดาษจินตนาการ “My Dreams” (ความฝันของฉัน)
ออกแบบผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีความน่าสนใจ แปลกใหม่ และไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนลงบนกระดาษจินตนาการ พร้อมเขียนชื่อผลงาน บรรยายแรงบันดาลใจ วิธีการทำงานของสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงประโยชน์ของสิ่งประดิษฐ์ โดยดาวน์โหลดกระดาษจินตนาการได้ที่ https://bit.ly/3gWhOIn และส่งผลงานกลับมาที่ honda@superjeew.com หรือทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง “Honda Super Idea Contest 2020 : คิด(ส์) กระหึ่มโลก” ตู้ปณ.12 ปณฝ.ไทยประกันชีวิต กรุงเทพฯ 10326 เปิดรับผลงานตั้งแต่ 13 กรกฎาคม-30 กันยายน 2563

รอบที่ 2 : นำเสนอผลงานในรูปแบบคลิพวีดีโอ ความยาว 3-5 นาที
ประกาศผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 100 ผลงาน ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 จากนั้นน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือกถ่ายคลิพการนำเสนอผลงานจากกระดาษจินตนาการ โดยไม่จำกัดวิธีการนำเสนอ ความยาว 3-5 นาที/ผลงาน ส่งมาที่ honda@superjeew.com หรือ LINE ID: @hondasuperidea หมดเขตส่งคลิพวันที่ 19 ตุลาคม 2563 และประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 15 คน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โดยมีเกณฑ์พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ การนำเสนอผลงาน ความสนุก เข้าใจง่าย และประโยชน์ของผลงาน จากนั้นทั้ง 15 คน จะได้เข้าร่วม Exclusive Online Workshop เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2563

รอบที่ 3 : รอบชิงชนะเลิศ
น้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือก 15 คน จะต้องนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองผ่านแบบจำลอง (Model) ต่อหน้าคณะกรรมการ โดยทางโครงการฯ จะแจ้งสถานที่ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอีกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการจะทำการตัดสินและคัดเลือกเยาวชนไทยให้เหลือสุดยอดนวัตกรจิ๋ว 6 คนสุดท้าย

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจสำหรับเยาวชน

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล จะได้รับ

 • โล่เกียรติยศจาก โครงการ Honda Super Idea Contest 2020 : คิด(ส์) กระหึ่มโลก
 • ทุนการศึกษา 10,000 บาท
 • ทัศนศึกษาและเข้าค่ายกิจกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น*

รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 5 รางวัล จะได้รับ

 • โล่เกียรติยศจาก โครงการ Honda Super Idea Contest 2020 : คิด(ส์) กระหึ่มโลก
 • ทัศนศึกษาและเข้าค่ายกิจกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น*

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “รางวัลครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ” จำนวน 2 รางวัล จะได้รับ

 • เกียรติบัตรครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ
 • ทัศนศึกษาและเข้าค่ายกิจกรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น*

*หมายเหตุ : การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรางวัลทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นทุนการศึกษาในภายหลัง------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/VXD8P
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 29 กรกฏาคม 2563 เวลา 13:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
1 Sep 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
5.1-5.4 แสน
2.
5.4-6.0 แสน
3.
6.0-7.3 แสน
4.
6.8-8.4 แสน
5.
5.1 ล้าน
6.
5.3-6.7 แสน
7.
5.4-6.8 แสน
8.
3.3-7.6 ล้าน
9.
3.2-5.8 ล้าน
10.
6.7-10.8 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ