ธุรกิจ

Bridgestone ร่วมมือกับ ไมโครซอฟท์ พัฒนานวัตกรรมการตรวจเชคยางเพื่อความปลอดภัย


Bridgestone (บริดจ์สโตน) ผู้นําด้านการผลิตยาง และยางรถยนต์ระดับโลก ร่วมมือกับ ไมโครซอฟท์ พัฒนาระบบตรวจสอบความเสียหายของยางรถยนต์แบบเรียลไทม์ระบบแรกของโลก ซึ่งนี่ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญ เพราะอัตราสูงถึงร้อยละ 30 ของอุบัติเหตุทางรถยนต์ทั้งหมด เกิดจากปัญหาความล้มเหลวทางเทคนิค1

ส่วนสุดท้ายในการตรวจสอบความเสียหายของยางรถยนต์

ปัญหายางรถยนต์มักเกิดขึ้นใน กรณี คือ ลมยางอ่อน การเสื่อมสภาพของยางตามอายุการใช้งาน การมีศูนย์ล้อผิดปกติ และความเสียหายของยางอันเกิดจากขอบถนน หรือทางเท้า หลุม หรือบ่อบนพื้นถนน และเศษวัสดุอื่นๆ ที่ตกอยู่บนพื้นถนน

แต่ถือเป็นความโชคดีอย่างยิ่ง ที่ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ โดยรถที่ถูกผลิตตั้งแต่ปี พศ. 2555 เป็นต้นมา จะมีการติดตั้งระบบตรวจวัดแรงดันลมยางอัตโนมัติ (Tire Pressure Monitoring System: TPMS) ซึ่งช่วยตรวจสอบยางเพื่อป้องกันปัญหาลมยางอ่อน การบำรุงรักษายางที่เหมาะสมจะช่วยป้องกันไม่ให้ยางเสื่อมสภาพ และช่วยป้องกันไม่ให้ศูนย์ล้อผิดปกติ

สิ่งเหล่านี้ถือเป็นช่องโหว่ทางความปลอดภัยที่สำคัญ เป็นปัญหาที่มักไม่สามารถรู้ได้ล่วงหน้าหากไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด และเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ยางที่ได้รับความเสียหายอาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ และนอกจากนี้ ยางที่ได้รับความเสียหายยังอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อชิ้นส่วนอื่นๆ ของรถยนต์ เช่น อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับส่วนล้อ ซึ่งจะทำให้อัตราความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ขับขี่มีมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน Bridgestone ได้เติมเต็มช่องโหว่นั้นด้วยการพัฒนาระบบตรวจสอบความเสียหายของยางรถยนต์แบบเรียลไทม์ โดยอาศัยคลาวด์เฟรมเวิร์คบนระบบการเชื่อมต่อไมโครซอฟท์กับยานพาหนะ (MCVP) ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์บนฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งไว้กับรถยนต์

ก้าวไปข้างหน้า

ระบบตรวจสอบความเสียหายของยางรถยนต์นี้ ยังมีความสามารถอื่นๆ ซ่อนอยู่อีก ระบบนี้ไม่เพียงแต่สามารถประมวลผล และแจ้งให้ผู้ขับขี่ทราบได้ทันทีเมื่อเกิดความเสียหายขึ้น แต่ยังสามารถระบุได้อีกด้วยว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณใด ระบบนี้ยังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกถึงสภาพพื้นผิวถนนได้อย่างครอบคลุมซึ่งสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการแจ้งเตือนหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อการบำรุงรักษาถนนที่ได้รับความเสียหาย หรือบริเวณถนนที่มีสิ่งกีดขวาง หรือสิ่งอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ และโดยในอนาคต เทคโนโลยียานพาหนะไร้คนขับจะยิ่งส่งผลดีต่อระบบนี้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากยานพาหนะจะสามารถส่งผ่านข้อมูลที่เกี่ยวกับอันตรายต่างๆ ในบริเวณนั้น ไปยังบริเวณใกล้เคียงได้ รวมไปถึงการรวมรวมข้อมูลบนระบบคลาวด์

ในปัจจุบัน ระบบตรวจสอบความเสียหายของยางรถยนต์ระบบใหม่ของ Bridgestone สามารถใช้ได้กับยานพาหนะเพื่อกลุ่มลูกค้าองค์กร รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าโรงงานผลิตรถยนต์ (OEM) ที่รองรับระบบการเชื่อมต่อไมโครซอฟท์กับยานพาหนะ (MCVP) ความร่วมมือกับไมโครซอฟท์ในครั้งนี้ยังช่วยให้ Bridgestone สามารถพัฒนาต่อยอดโซลูชันเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าองค์กร และกลุ่มลูกค้าโรงงานผลิตรถยนต์ (OEM) ผู้ซึ่งเป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่สำคัญของ Bridgestone ทั่วโลก

 พันธมิตรดิจิทอลเพื่อการเดินทางในอนาคต

ระบบการเชื่อมต่อไมโครซอฟท์กับยานพาหนะ (MCVP) เป็นระบบที่มีความเสถียร สามารถเชื่อมต่อกับระบบคลาวด์ และระบบดิจิทอลอื่นๆ ที่สามารถสร้างโซลูชันให้แก่ผู้ขับขี่ที่ต้องเผชิญกับปัญหาในการขับขี่รูปแบบต่างๆได้ นอกจากนี้ ระบบ MCVP ยังสามารถสร้างความบันเทิงระหว่างขับขี่ผ่านระบบ Infotainment ช่วยพัฒนาระบบนำทางในรถยนต์ พัฒนาเทคโนโลยียานพาหนะไร้คนขับ พัฒนาระบบตรวจสอบยานพาหนะ Telematics และพัฒนาระบบการส่งข้อมูล Over-the-Air (OTA) ระบบ MCVP ยังสามารถนำมาใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ทั่วโลก และสามารถนำมาใช้ร่วมกับ Microsoft Azure ได้อีกด้วย

ระบบการเชื่อมต่อไมโครซอฟท์กับยานพาหนะ (MCVP) ยังเป็นเครื่องมือดิจิทอลที่สำคัญให้ Bridgestone ช่วยขับเคลื่อนการส่งมอบโซลูชันเพื่อการเดินทาง ช่วยให้ Bridgestone สามารถเข้าถึงระบบคลาวด์จำนวนมากบน Microsoft Azure เข้าถึง AI และเข้าถึงอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ต่างๆ ที่เชื่อมโยง หรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเตอร์เนทได้อย่างง่ายดาย

ในทางกลับกัน การร่วมงานกับ Bridgestone ก็ช่วยให้ไมโครซอฟท์พัฒนาการให้บริการสนับสนุนคู่ค้าทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น และช่วยให้ลูกค้าของระบบการเชื่อมต่อไมโครซอฟท์กับยานพาหนะ (MCVP) สามารถบูรณาการเทคโนโลยีโซลูชันนี้กับสิ่งที่ลูกค้าต้องการนำเสนอให้แก่ผู้ใช้บริการได้ดียิ่งขึ้น

Laurent Dartoux, CEO and President ของ Bridgestone EMIA กล่าวว่า ดิจิทอล ถือเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานของ Bridgestone ในทุกวันนี้ ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ผู้ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของเราได้ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ในการร่วมมือกับไมโครซอฟท์ในครั้งนี้ทำให้เราได้มีโอกาสในการนำระบบตรวจสอบความเสียหายของยางรถยนต์มาให้บริการแก่ผู้ขับขี่กว่าล้านคน เพื่อนำเสนอความปลอดภัยที่เหนือกว่าแก่ผู้ขับขี่ทุกท่าน

Tara Prakriya General Manager Azure Mobility and Microsoft Connected Vehicle Platform ของ Microsoft กล่าวว่า ไมโครซอฟท์ ได้ร่วมมือกับบริษัทด้านการคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านการคมนาคมอัจฉริยะ ด้วยระบบการเชื่อมต่อไมโครซอฟท์กับยานพาหนะ (MCVP) ภารกิจของเรา คือ การช่วยขับเคลื่อนธุรกิจต่างๆในการส่งมอบความปลอดภัย และประสบการณ์การเดินทางที่สามารถเชื่อมต่อกับสิ่งต่างๆ ได้ตามใจต้องการ Bridgestone  ได้สร้างระบบตรวจสอบความเสียหายของยางรถยนต์ผ่านระบบ MCVP ซึ่งจะช่วยสร้างความสำเร็จในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน และพิสูจน์ให้เห็นว่าความร่วมมือระหว่างบริษัทที่ถือเป็นผู้นำแห่งอุตสาหกรรมได้ช่วยปลดลอคประตูสู่โอกาสแห่งอนาคตได้อย่างดีเยี่ยม

1 UK Department For Transport Statistics (2018) ‘Contributory Factors In Reported Accidents By Severity, Great Britain, 2018”------------------------------
เรื่องโดย : นุสรา เงินเจริญ
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/RoC7D
วันที่เผยแพร่ : วันพุธ ที่ 15 กรกฏาคม 2563 เวลา 17:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
15 Jul 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
3.2-5.2 ล้าน
2.
6.7-10.8 ล้าน
3.
5.2 ล้าน
4.
3.2-5.8 ล้าน
5.
3.3-7.6 ล้าน
6.
6.9 ล้าน
7.
0.8-1.0 ล้าน
8.
7.0-8.8 แสน
9.
5.1-5.4 แสน
10.
5.4-6.0 แสน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ
เพิ่มเพื่อน