ธุรกิจ

Toyota เปิดให้ใช้ซอฟท์แวร์ THUMS เทคโนโลยีจำลองร่างกายมนุษย์แบบเสมือนจริง


Toyota Motor Corporation ประกาศในวันนี้ว่าทางบริษัทได้เปิดให้ใช้ซอฟท์แวร์ Total Human Model for Safety หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า THUMS ได้ฟรี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของบริษัทที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมแห่งการขับเคลื่อนที่ปลอดภัย ทั้งนี้ THUMS คือ พโรแกรมซอฟท์แวร์เทคโนโลยีจำลองร่างกายมนุษย์แบบเสมือนจริงเพื่อความปลอดภัย ที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถวิเคราะห์อาการบาดเจ็บของร่างกายมนุษย์ที่เกิดจากอุบัติเหตุรถชนได้ โดย Toyota (โตโยตา) คาดหวังว่าการเปิดให้ประชาชนสามารถใช้ซอฟท์แวร์ THUMS ได้ฟรีในครั้งนี้จะมีผู้สนใจเข้าใช้งานอย่างกว้างขวาง และนำไปสู่การยกระดับความปลอดภัยให้กับยานยนต์ได้ในท้ายที่สุด

ซอฟท์แวร์ THUMS ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยในยานยนต์โดยความร่วมมือกับ Toyota Central R&D Laboratories Inc ซึ่ง THUMS ถือได้ว่าเป็นซอฟท์แวร์เทคโนโลยีจำลองร่างกายมนุษย์แบบเสมือนจริงตัวแรกของโลก เมื่อทำการเปิดตัวครั้งแรกในปี 2543 โดย THUMS จะจำลอง และวิเคราะห์อาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากกรณีรถชน นับตั้งแต่การเปิดตัวในครั้งนั้นจนกระทั่งการออกซอฟท์แวร์ THUMS ในเวอร์ชันที่ 6 ในปีที่แล้ว ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุด จะเห็นได้ว่าซอฟท์แวร์ดังกล่าวมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องในการเพิ่มความหลากหลายของโมเดลจำลอง ไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายของเพศ อายุ และรูปร่างทางกายภาพ ได้แก่ โครงสร้างกระดูก สมอง อวัยวะภายใน ตลอดจนกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ซึ่งเมื่อเราเปรียบเทียบกับการทดสอบการชนโดยใช้หุ่นจำลองร่างกายคนตามปกติแล้วนั้น จะพบว่าการใช้ซอฟท์แวร์ THUMS มีข้อดี คือ สามารถวิเคราะห์อาการบาดเจ็บที่เกิดจากรถชนได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนมากกว่า เพราะ THUMS สามารถออกแบบรูปร่าง และความแข็งแกร่งของร่างกายมนุษย์ได้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงกว่า นอกจากนี้การสร้างสถานการณ์จำลองในคอมพิวเตอร์ยังอำนวยความสะดวกให้สามารถทำการวิเคราะห์ซ้ำได้ในรูปแบบการชนที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งยังช่วยย่นระยะเวลา และลดต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนายานยนต์ในขั้นตอนของการทดสอบการชนได้อย่างมาก

วิวัฒนาการของ THUMS

 

TMT-News-IMG-e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 (8)

 

ปัจจุบัน ซอฟท์แวร์ THUMS ได้ถูกนำมาใช้สำหรับการวิจัยยานยนต์โดยองค์กรต่างๆ รวมทั้งสิ้นกว่า 100 แห่ง ไม่ว่าจะเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ ผู้ผลิตชิ้นส่วน มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และอื่นๆ ในญี่ปุ่น เละต่างประเทศ โดย THUMS ถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์ในการวิจัย และพัฒนาหลากหลายเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย เช่น เข็มขัดนิรภัย ถุงลมนิรภัย และการออกแบบโครงสร้างยานยนต์เพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนผู้คนบนท้องถนน ทั้งนี้ องค์กรที่ทำหน้าที่ประเมินความปลอดภัยของยานพาหนะต่างก็กำลังพิจารณาการใช้ซอฟท์แวร์ THUMS เพื่อการทดสอบแบบเสมือนจริงในแผนงานการประเมินสมรรถนะของยานพาหนะต่างๆ ในอนาคต

การเปิดซอฟท์แวร์ THUMS ให้ใช้ได้ฟรีนั้น นอกจากจะช่วยให้ผู้คนในวงกว้างสามารถนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้ประโยชน์ในการวิจัยด้านความปลอดภัยของยานพาหนะแล้ว ยังช่วยผลักดันการพัฒนาฟังค์ชันการใช้งานของซอฟท์แวร์ให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากผู้ใช้งานสามารถพัฒนาโมเดลในซอฟท์แวร์ดังกล่าวได้ด้วยตนเอง และแบ่งปันผลลัพธ์ให้แก่คนอื่นๆ ได้ด้วย

เซอิโก คุซุมากิ สมาชิกของ Advanced R&D and Engineering Company ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้ซอฟท์แวร์ THUMS ได้ฟรี ดังนี้

“นับตั้งแต่การเปิดตัว THUMS ในปี 2543 เราพยายามทุ่มเทในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเดินหน้าทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาซอฟท์แวร์ในเชิงกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ รวมถึงเพิ่มความหลากหลายของโมเดลต่างๆ จนตอนนี้กล่าวได้ว่าซอฟท์แวร์ THUMS ได้กลายเป็นเทคโนโลยีที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับ Toyota ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย และพัฒนายานยนต์ของ Toyota ให้ดียิ่งๆ ขึ้น เราตัดสินใจที่จะเปิดให้ผู้คนสามารถใช้ซอฟท์แวร์นี้ได้ฟรี เพื่อที่จะได้มีผู้คนเข้ามาใช้งานมากขึ้น และเพื่อยกระดับความปลอดภัยของยานยนต์ให้ก้าวหน้าทั่วทั้งแวดวงอุตสาหกรรมยานยนต์ ตลอดจนเพื่อช่วยลดอัตราการบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ทั้งนี้เพื่อสร้างสังคมของเราให้เป็นสังคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น เราหวังว่าซอฟท์แวร์นี้จะถูกนำไปปรับใช้งานอย่างกว้างขวางในพื้นที่ต่างๆ อันจะเป็นการปูทางสู่สังคมแห่งการขับเคลื่อนที่เพียบพร้อมไปด้วยยานพาหนะขับเคลื่อนอัตโนมัติ และเทคโนโลยีอื่นๆ ในอนาคต”

สำหรับการขายลิขสิทธิ์ของซอฟท์แวร์ดังกล่าวผ่าน JSOL Corporation (โตเกียว) และ ESI Group (ปารีส) จะสิ้นสุดลงในปี 2563 และหลังจากนั้น THUMS ก็จะเปิดให้สามารถเข้าใช้งานได้ฟรี

ซอฟท์แวร์ THUMS เวอร์ชันที่ 4 : โมเดลต่างๆ 

โมเดลต่างๆ ในเวอร์ชันนี้จะมีลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยรายละเอียด (เช่น โครงสร้างกระดูก สมอง อวัยวะภายใน และอื่นๆ) อีกทั้งยังมีความหลากหลายด้านเพศ อายุ ลักษณะรูปร่างทางกายภาพ และการจัดวางท่าทาง

หมายเหตุ : เวอร์ชัน 4, 5 และ 6 จะเปิดให้ใช้งานฟรี

 

Car 2 Car 計算モデル

 

Pedestrian Models

 

Car 2 Car 計算モデル

 

Occupant Models

ประวัติความเป็นมาของซอฟท์แวร์ THUMS
  ปี การแนะนำ รายละเอียด
2540 Toyota เริ่มพัฒนา THUMS ร่วมกับ Toyota Central R&D Laboratories Inc
2543  เปิดตัวเวอร์ชันที่ 1  เพิ่มรายละเอียดของกระดูกให้กับตัวโมเดล
2548  เปิดตัวเวอร์ชันที่ 2  เพิ่มรายละเอียดของใบหน้าให้กับตัวโมเดล
2551 เปิดตัวเวอร์ชันที่ 3 เพิ่มรายละเอียดของสมองให้กับตัวโมเดล
2553 เปิดตัวเวอร์ชันที่ 4 เพิ่มรายละเอียดของอวัยวะภายในให้กับตัวโมเดล
2554 เพิ่มความหลากหลายของรูปร่างทางกายภาพให้กับซอฟท์แวร์เวอร์ชันที่ 4 เพิ่มโมเดลผู้หญิงร่างเล็ก และผู้ชายร่างใหญ่
2558 เปิดตัวเวอร์ชันที่ 5 เพิ่มรายละเอียดของกล้ามเนื้อให้กับตัวโมเดล
2559 เพิ่มโมเดลเด็กในเวอร์ชันที่ 4 เพิ่มโมเดลเด็กอายุ 3 ปี, 6 ปี และ 10 ปี
2562 เปิดตัวเวอร์ชันที่ 6 เพิ่มการจำลองโครงสร้างกล้ามเนื้อเข้ากับอวัยวะภายใน
2563 เปิดให้เข้าใช้งานฟรี เวอร์ชันปัจจุบัน

 ------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/4DoMM
วันที่เผยแพร่ : วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 14:00 นาฬิกา

Follow autoinfo.co.th

เพิ่มเพื่อน