ธุรกิจ

สมาคมประกันวินาศภัยไทย ยันข่าวโซเชียล “Blacklist บริษัทประกัน (รถยนต์)” ไม่จริงอย่าแชร์


นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย (landscape)

อานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวถึงกรณีที่มีการส่งต่อข้อความเท็จ บิดเบือนข้อเท็จจริงผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับรายชื่อ Blacklist บริษัทประกัน (รถยนต์) ที่ได้กลับมาแพร่ระบาดโดยการส่งต่อกันในสื่อสังคมออนไลน์อีกครั้งว่า เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เคยเกิดขึ้น และเป็นข่าวมาแล้วหลายครั้ง โดยในปี 2557 สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ร่วมกันชี้แจงข้อเท็จจริง และยืนยันว่าข้อความที่มีการส่งต่อนั้นไม่เป็นความจริง ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และนำไปแชร์ต่อเพื่อไม่ให้เกิดการรับรู้ที่ผิด อีกทั้งบริษัทประกันภัยที่ได้รับความเสียหายจากข้อความที่ส่งต่อกันนี้ได้มีการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่สร้างข่าวลือ และผู้กระทำผิดได้ออกมาแถลงข่าวขอโทษผ่านสื่อมวลชนไปแล้วนั้น แต่ปัจจุบันพบว่ายังคงมีประชาชนที่ได้รับข้อความที่ส่งต่อกันมาอีกเป็นจำนวนมาก และหลงเชื่อส่งต่อข้อความดังกล่าวนั้นไปอีก ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้มีการประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลโดยขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อมูลที่ได้รับมานั้น ได้ที่เวบไซท์ของสำนักงาน คปภ. www.oic.or.th

จากกรณีดังกล่าวนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลตามข้อความที่ได้มีการกล่าวอ้างถึงรายชื่อบริษัทประกันวินาศภัย และขอแจ้งให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่แท้จริง เพื่อไม่ให้ผู้ที่ไม่หวังดีนำไปใช้ในการกล่าวอ้าง หรือหวังผลในทางที่ไม่ถูกต้องอีกต่อไป โดยมีบริษัทประกันวินาศภัยที่ถูกกล่าวอ้าง จำนวน 4 บริษัทได้ปิดกิจการไปแล้ว ได้แก่ บริษัท พาณิชยการประกันภัย จำกัด ปิดกิจการเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2548 บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด ปิดกิจการเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2552 บริษัท ลิเบอร์ตี้ประกันภัย จำกัด ปิดกิจการ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 และบริษัท พัชรประกันภัย จำกัด มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ธนสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และปิดกิจการเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ซึ่งเป็นการนำข้อความเก่าๆ ในอดีตกลับมาสร้างข่าวลวงกันใหม่อีกครั้งที่ปราศจากข้อเท็จจริง

สำหรับบริษัทประกันวินาศภัยที่ถูกกล่าวอ้างโดยมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงในข้อความที่ส่งต่อกันทางแอพพลิเคชัน Line อีก 4 บริษัท ซึ่งปัจจุบันยังคงดำเนินธุรกิจ และมีฐานะการเงินที่มั่นคงแข็งแรง มีการดำเนินงานเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่

– บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจมากว่า 73 ปี มีทุนจดทะเบียน 1,618 ล้านบาท ณ ไตรมาสที่ 1/2563 มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน สูงถึง 397.11 % และอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง สูงถึง 342.48 % ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ สำนักงาน คปภ. ได้กำหนดไว้ และมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 3,928 ล้านบาท สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 295 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 – 2640 – 7777 สายด่วน Hotline 1741

– บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 74 ปี มีทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนร้อยละ 164.33 ตามที่สำนักงาน คปภ. กำหนดไว้ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 15,144 ล้านบาท สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 315 อาคารอาคเนย์ ชั้นจี-7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 0 – 2631 – 1311 ศูนย์ดูแลลูกค้า โทร. 1726

– บริษัท เอราวัณประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 38 ปี มีทุนจดทะเบียน 570 ล้านบาท ณ ไตรมาสที่ 1/2563 มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน สูงถึงร้อยละ 484.61 และอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง สูงถึงร้อยละ 9,975.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ สำนักงาน คปภ. ได้กำหนดไว้ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 292 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ 0 – 2224 – 0056

– บริษัท สินทรัพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 38 ปี มีทุนจดทะเบียน 2,640 ล้านบาท ณ ไตรมาสที่ 1/2563 มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนและอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องตามมาตรฐานที่สำนักงาน คปภ. ประกาศกำหนด และมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,373 ล้านบาท สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 492, 494 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0 -2792 – 5555 สายด่วน 1729

“ปัจจุบันมีการสร้างกระแสข่าวปลอมเป็นจำนวนมากที่ส่งต่อเผยแพร่บนอินเตอร์เนท และโซเชียลมีเดีย ประชาชนจึงควรตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ก่อนส่งต่อ หรือแชร์ทุกครั้ง เพราะไม่เช่นนั้นอาจตกเป็นเครื่องมือของผู้ที่มีเจตนาไม่ดี และอาจมีความผิดตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 ซึ่งมีโทษตามกฎหมายได้” อานนท์ กล่าวทิ้งท้าย------------------------------
เรื่องโดย : สุดาภรณ์ ไกรแก้ว
ภาพโดย : บริษัทผู้ผลิต
คอลัมน์ Online : ธุรกิจ
ลิงค์สำหรับแชร์ : https://autoinfo.co.th/Ud7sC
วันที่เผยแพร่ : วันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 10:00 นาฬิกา
อัพเดทล่าสุด
25 Sep 2020

Buyer's Guide | คู่มือซื้อรถ

Model Price (THB)
1.
0.8-1.0 ล้าน
2.
7.0-8.8 แสน
3.
5.1-5.4 แสน
4.
5.4-6.0 แสน
5.
6.0-7.3 แสน
6.
6.8-8.4 แสน
7.
5.1 ล้าน
8.
5.3-6.7 แสน
9.
5.4-6.8 แสน
10.
3.3-7.6 ล้าน
 • MAIN SEARCH
 • EASY SEARCH
Make
Model
Price
Engine
Body Type
 • COUPE
 • ESTATE
 • HATCH
 • MPV
 • PICKUP
 • SALOON
 • SPORT
 • SUV
 • VAN
 • ALL
วัตถุประสงค์ในการใช้รถ (ประเภทรถ)
งบประมาณ
พฤติกรรมการขับรถ